Creating liveable cities

Affärsverksamhet

Affärsverksamhet

Många större företag börjar tänka på att skapa bra utomhusområden för sina affärslokaler. Detta innebär att de anställda har en plats att gå till på raster där de kan få en nödvändig paus från jobbet. Gröna och blomstrande miljöer har stor betydelse för arbetsmiljön och stilrena avgränsningar mellan vägar, bäddar och frodiga träd ger besökarna ett gott intryck när de kommer fram till företaget.

Typiska utmaningar som vi kan hjälpa till vid planering av nya projekt:

  • Skapa ett utomhusutrymme som anställda kan njuta av och koppla av i
  • Etablering i innerstadsområden där stadsmiljöns värme ofta gör det svårt för naturen att överleva
  • Behovet av underjordisk parkering skapar ofta problem för landskapsarkitekter när grönområden måste etableras på en betongstruktur. Det orsakar problem med vikt,     mängden jord och vattenreglering
  • Stora asfalterade områden skapar ökad värme och större vattenförlust

Nedladdningar

Vi har samlat ihop ett litet paket med bilder som kan användas fritt i erbjudanden, prospekt, etc.

NEDLADDNINGAR

Vi har samlat ihop ett litet paket med bilder som kan användas fritt i erbjudanden, prospekt, etc.

Andre områder

Ring och prata med oss!
+46 (0) 85 25 03 880
Eller skicka ett mejl >