Regnbäddar och lås

Undvik att det kommer salt i anläggningen på vintern

På vintern finns det många saltade vägar. Därför leds stora mängder saltvatten till LOD-anläggningen varje vinter, som både skadar växter och samtidigt släpps ut i grundvattnet. Milfords KerbCell-lösning kan stängas av för vägvatten på vintern och i stället leda vattnet till avlopp. Samtidigt kan vattnet under sommaren användas för rensning och infiltration i LOD-anläggningen.

Behov av rensning före infiltration

När dagvatten strömmar över en yta samlar det på sig många partiklar och sediment som ligger på ytan. Särskilt på vägar kan partiklarna vara mycket förorenande. Innan vattnet kan infiltreras eller ledas till mottagaren är det i många fall nödvändigt att rena vattnet för att undvika att leda förorenat vatten direkt ut i naturen.

Regnbäddsystem som rensar och filtrerar

Många regnbäddar är därför konstruerade med filtreringsjord som filtrerar vattnet och binder många partiklar. Om det inte finns någon sandfång innan vattnet går in i bädden kan den eventuellt slamma igen, vilket innebär att det är svårt att upprätthålla rensningsförmågan.

Modular Wetlands är ett modulärt regnbäddsystem som har bevisat hög rensningseffekt. Systemet är enkelt att rensa och underhålla och kan genom sina filter hålla inne förorenade ämnen och tungmetaller så att det inte leds ut i grundvattnet.

Downloads

-
-

Cases og referenser

-

Bli kontaktad av en expert på

Regnbäddar och lås

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.

Andra produktkategorier

Creating liveable cities