Creating liveable cities

Stadsområden

Stadsområden

De små stadsområdena och parkerna är ofta en del av stadens själ. Att arbeta med olika material och anläggningar anpassade till byggnadernas karaktär är viktigt för att skapa välfungerande stadsområden. I urbana områden är plantering ett mycket viktigt element. Det bidrar till att forma, berika och ge området liv. Hos Milford står därför växter och deras tillväxtförhållanden i fokus. Vi är alltid tillgängliga för rådgivning om plantering i stadsområden.

Utmaningar som vi ofta hjälper till med

  • Skapa en stark och bestående grön infrastruktur med höga temperaturer och trafik från fordon     och fotgängare
  • Hålla kostnaderna för underhåll så små som möjligt
  • Skapa en grön infrastruktur som främjar det sociala livet och som inte skapar onödiga     hinder för fotgängare
  • Nedgrävda kablar och rörledningar
  • Projektionen måste relatera till invånarnas krav
  • Offentliga eller kommunala krav som ska beaktas

 

NEDLADDNINGAR

Vi har samlat ihop ett litet paket med bilder som kan användas fritt i erbjudanden, prospekt, etc.

-

Andre områder

Ring och prata med oss!
+46 (0) 85 25 03 880
Eller skicka ett mejl >