Creating liveable cities

Takterrasser

Upland är vårt flexibla terrassystem som består av en rad miljöbeprövade produkter

Vi upplever ett stigande intresse för takterrasser i takt med ett allt större fokus på att utforma stadsrum där människor kan dra sig tillbaka från vardagens höga tempo och istället njuta av omgivningarna. Kunder och arkitekter ser takytan som en självklar yta att aktivt använda i stadsplaneringen.

Genom att utnyttja byggnaders övre del får man vanligtvis mer utrymme för inslag som inte passar in i planlösningen, inklusive rekreations- och grönytor.

En yta med många utmaningar för byggherrar, arkitekter och entreprenörer

Det finns dock flera utmaningar som byggherrar, arkitekter och entreprenörer står inför när de utformar takterrasser. Några av utmaningarna kan bland annat omfatta:

  • En komplicerad design- och beskrivningsprocess där många olika inslag måste passa ihop
  • Skydd mot vind i utsatta utrymmen eller på höga byggnader
  • Begränsade bygghöjder
  • Utmanande monteringsprocess på grund av många inkompatibla komponenter
  • Höga underhållskostnader

Ett system som löser utmaningarna

Upland™ är vårt eget terrassystem och är utvecklat med komponenter som löser ovanstående utmaningar. Systemet består av ett antal miljödokumenterade produkter – alla utvecklade för att passa ihop.

Installationen går snabbt och utan behov av specialverktyg. Dessutom är underhållet minst lika enkelt tack vare de innovativa klämmorna för montering av golvytorna, som lätt kan tas bort för enkel åtkomst till underkonstruktionen.

Släpp loss din kreativitet och prata med oss om dina visioner för att dra nytta av högt belägna utrymmen. Med Upland kan vi skapa kreativa och inspirerande gröna livsutrymmen.