Creating liveable cities

Vi hjälper till att skapa gröna städer där människor känner sig lyckliga, hälsosamma och trygga.

Varför kompromissa? 

Vi hjälper arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggare och parkplanerare att skapa bättre grönare miljöer och trivsel i stadsområden i hela Skandinavien. Vi gör drömmen åtkomlig och erbjuder innovativa produkter och tjänster som möjliggör för grön tillväxt även under de svåraste förhållandena.

Med kunskap om kvalitetssystem för anläggande av stadsträd, kantavgränsningar och väggplantering kan vi göra storstaden till en grönare och bättre plats där alla kan trivas. 

Genom att använda Milfords effektiva kunskapsdelning och många års praktisk erfarenhet kan du ställa in standarderna för framtidens stadsområden.

Milford har under mer än ett decennium förmedlat kunnande och system för att förbättra städer och landskap i hela Skandinavien. Vårt sortiment omfattar system för att plantera stadsträd, kantavgränsning, dagvattenhantering, beläggningar och väggplantering. Alla har ett nära samarbete med ledande arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och landskapsarkitekter. 

Löpande förbättring under många år

Genom dialog och pågående projektuppföljning förbättras produkterna, både när det gäller design, funktion, hållbarhet och inte minst att de är enkla att installera. Allt från de minsta kopplingarna till det sätt som elementen staplas på för transport diskuteras.

När städerna växer är det vår uppgift att utveckla bättre produkter och system som möter de ständigt ökande kraven.

Stadsområden behöver mer grön tillväxt, stilrena växter i smakfull och ofta helt osynlig design. Samtidigt behövs nya metoder för effektiv hantering av ökande mängder dagvatten. Med din och vår förståelse för hur stadsliv och vegetation samverkar kan vi skapa en långsiktig framgång med inrättandet av grönområden, urbana anläggningar och underjordiska installationer.

Är du redo att ta steget från vision till verklighet? Kontakta oss nu

En vision för framtidens stadsområden

Städerna är samhällets kollektiva kraftverk. Här formas stora tankar, här finns planer, här utvecklas sociala relationer och kulturella samhällen. Stadens många möjligheter lockar människor av alla slag, inklusive de som ändrar morgondagen för de stora massorna. Rymlighet är därför en av stadens största dygder.

Utmaningar blir möjligheter

Individen måste existera tillsammans med miljontals andra och fortfarande ha utrymme att tänka sina egna tankar, utrymme för att få nya idéer och utrymme att andas i ren luft. När många människor koncentreras uppstår lika många utmaningar som möjligheter.

Verklig hållbarhet

Framtidens stadsområde är levande men inte bullrigt. Det är upptaget, men inte hektiskt. Det är energiskt, men inte förorenande. Här existerar omtanke tillsammans med ambition. Här finns teknik och natur som smälter samman i ett självjusterande kretslopp som håller staden i perfekt balans med sig själv och med det omgivande landet. Från energiförsörjning till renovering finns en harmoni mellan "utgifter" och "inkomst". Begreppet hållbarhet är nu lika naturligt som det en gång var främmande.

Genomför din vision med hjälp av global kunskap och erfarenhet 

För att ständigt kunna bidra till det kunnande som stärker ditt projekt är det viktigt att få erfarenheter från andra delar av världen. Vi har därför ingått ett internationellt partnerskap med likasinnade företag, som alla är specialiserade på grön tillväxt i storstadsområden. Ett samarbete som har en global kunskapsdelning som en kontaktpunkt och som används för att lösa lokala intressekonflikter. Den kunskapen måste också delas.

Vi använder varandras erfarenheter

Den fortsatta utvecklingen av bättre metoder och system kommer därför att gynna alla partner. Detta ger dig tillgång till några av världens bästa produkter och system för att etablera olika typer av vegetation i stadsområden. Partnerskapet har också testanläggningar där dina och våra nya idéer och metoder kan testas och utvecklas.

Är du redo att ta steget från vision till verklighet? Kontakta oss nu