Produktöversikt

Vi har ett team som kan hjälpa dig med rådgivning, planering, design och utförande. Vi är redo när du är redo. Få råd så snart du önskar.

Produkter A-Ö

Få hjälp att välja rätt produkt

Vi är redo att hjälpa dig. Kontakta oss nu och få inspiration för att lösa alla utmaningar i ditt projekt.

Inspiration

Vi har löst många utmanande projekt med våra kunder och vi står redo att hjälpa er med nästkommande. Vi erbjuder case studies, foton, ritningar, teknisk dokumentation och mer material för att göra beslutet enklare. Vi står alltid redo för ett möte där vi kan diskutera ert projekt.

Teknisk support

Vi har ett starkt team av landskapsingenjörer som har erfarenhet och inblick i att skapa miljöer där människor känner sig bekväma och trygga. Vi är redo att hjälpa till med specifika tekniska behov och att utforma projekt. Vi erbjuder att kostnadsfritt rita ditt projekt och leverera det färdiga materialet redo för införande i hela materialet.

Support på plats

Vårt team kan också hjälpa till på plats. Vi deltar i uppstartsmöten och kan erbjuda utbildning i våra produkter till ditt team så att de snabbt och noggrant kan installera den valda lösningen.

När städerna växer är det Milfords uppgift att utveckla bättre produkter och system som möter de ständigt ökande kraven.

Stadsområden behöver mer grön tillväxt, snygga växter i smakfull design samt nya metoder för effektiv dagvattenhantering. En förståelse för hur stadsliv och vegetation samverkar är avgörande för långsiktig framgång med inrättandet av grönområden, urbana anläggningar och underjordiska installationer.

Milford har under mer än ett decennium förmedlat kunnande och system för att förbättra städer och landskap i hela Skandinavien.

Vårt sortiment omfattar system för att plantera stadsträd, kantavgränsning, dagvattenhantering, beläggningar och väggplantering. Alla har ett nära samarbete med ledande arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och parkarbetare.

Creating liveable cities