Creating liveable cities

Bostadsområde

Bostadsområde

Milford strävar efter att skapa platser och utrymmen där människor känner sig lyckliga, hälsosamma och trygga, även i bostadsområden. Vi finns här för att skapa lyckligare och friskare samhällen. Det är därför vi samarbetar nära med de olika viktiga intressenterna i varje bostadsområde. När vi skapar en attraktiv utemiljö i bostadsområden är det viktigt att lösningen är skräddarsydd för att möta behoven och önskemålen hos både de boende och bostadsutvecklarna. 

En väl utformad utemiljö som aktiverar såväl barn som vuxna är en fantastisk tillgång för existerande invånare och kan locka nya invånare till området. Vi samarbetar nära med dig som partner för att identifiera invånarnas behov och krav. I nära dialog tillsammans med er som partner kan vi identifiera invånarnas behov och möta deras önskemål.  

Utmaningar som vi ofta hjälper till med 

  • Skapa en multifunktionell utemiljö som bidra med ökad biologisk mångfald, dagvattenhantering, mm.

  • Skapa en utemiljö och omgivning som är en mötesplats för flera generationer och där de boende vill vistas.

  • Bidra med idéer och lösningar som kombinera dagvattenhantering med gröninfrastruktur även från tidigt i planprocessen.

  • Offentliga eller kommunala krav som ska beaktas 

Alla behöver offentliga platser och tillgång till naturen. Milford fokuserar på alla aspekter av en välfungerande utemiljö, från idé, design till leverans, samt stödja alla parter i byggprocessen. Vi gör inga kompromisser med våra höga kvalitetskrav och garanterar hög hållbarhet, vilket försäkrar att du kan lita på våra produkter och lösningar. Få inspiration här och lär dig mer om hur du kan planlägga din utemiljö tillsammans med våra duktiga konsulenter för att få ditt bostads projekt at nå sin högsta potential. 

 

  

NEDLADDNINGAR

Vi har samlat ihop ett litet paket med bilder som kan användas fritt i erbjudanden, prospekt, etc.

Andre områder

Ring och prata med oss!
+46 (0) 85 25 03 880
Eller skicka ett mejl >