Creating liveable cities

Klimatanpassning och LOD-lösningar

På grund av en tilltagande mängd regnfall finns det många behov av lokal hantering av dagvatten. Detta kan behövas både för att fördröja dagvatten för att avbelasta avloppet, men även för att rensa vattnet före infiltration till grundvatten eller utsläpp till en annan mottagare. I de flesta fall involverar LOD-lösningar en anläggning som står för en del av rensningen och drar nytta av den extra vattenförsörjningen.

Förändringar i klimatet orsakar mer frekventa och kraftigare regnskurar. Stora stenbelagda områden skapar ogenomträngliga ytor där det enda sättet att bli av med dagvatten är att leda det direkt till avloppet. På många ställen i landet orsakar därför dagvattnet översvämningar med allvarliga vattenskador. LOD-lösningar kan vara en del av svaret.

Högpresterande LOD-lösningar från Milford

LOD står för ’Lokalt omhändertagande av dagvatten’ och i nästan alla nya byggprojekt i stadsområdena, inkorporeras LOD som ett viktigt bidrag till framtida klimatskydd.

LOD brukade vara ett uttryck alla kände till men få praktiserade. Nu har det dock blivit en term som tas på allvar på alla nivåer av modern stadsplanering.

Vi tror, att idén bakom LOD är helt rätt och att LOD har en stor framtid. Om du ska lyckas med LOD är det dock viktigt, att de installerade anläggningarna är väl genomtänkta och levererar produkten.

Milford ändrar inte principerna för LOD. Vi är istället specialiserade på att optimera LOD-teknik för att säkerställa överlägsen prestanda och längre livslängd.