Creating liveable cities

Hantering av vatten i områden med hög belastning

Förändringar i klimatet orsakar mer frekventa och kraftigare regnskurar. Stora stenbelagda områden skapar ogenomträngliga ytor där det enda sättet att bli av med dagvatten är att leda det direkt till avloppet. På många ställen i landet orsakar därför dagvattnet översvämningar med allvarliga vattenskador.

Klimatförändringar orsakar vattenskador

Trenden tyder på att allt fler LOD- och infiltrationsanläggningar behövs för att hantera den ökade nederbörden. Anläggningarna måste vara långsiktiga, tillförlitliga och ofta hantera stora mängder vatten i ett litet utrymme. När det finns begränsat utrymme över marken måste anläggningarna ofta vara underjordiska, men detta skapar nya problem när det gäller trafikbelastningar, resningsalternativ och kontroll av anläggningarna.

Utmaningen med magasin

Traditionella magasin kräver mycket utrymme, eftersom kavitetsprocenten är låg. Magasin tillverkade av kassetter i plast löser detta problem, men samtidigt saknar de den styrka och stabilitet som krävs om det finns en hög belastning på beläggningen ovan.

Milford är Sveriges enda leverantör av tunnelmagasin för användning där andra magasin annars skulle vara för små. Magasinens paraboliska konstruktion garanterar en hög stabilitet samtidigt som de ger en stor volym för hantering av dagvatten. Tunnelmagasinet Aquatons överlägsna bärkapacitet möjliggör därför etablering under trafikerade vägar och parkeringsplatser. Inspektionsbrunnar ger en överblick när det behövs rensning, vilket sker enkelt och effektivt tack vare Aquatons patenterade avlagringsstunnel.