Creating liveable cities

Vi hjälper till att skapa gröna städer där människor känner sig lyckliga, hälsosamma och trygga

Undvik att kompromissa med din vision. Milford erbjuder omfattande lösningar som enkelt kan anpassas till ditt projekt. Under varje område kan vi ge inspiration, bilder, ritningar och prissättning som är klara att användas. Nå ditt mål, utnyttja vår expertis inom följande områden:

Hitta en lösning som passar digKontakta oss nu och få gratis rådgivning

Tänk på ett nytt och visionärt sätt när det gäller vegetation på platser där förhållandena är svåra eller där det är ont om utrymme.

Milford delar passionen för arkitektur, natur och funktionalitet

Med vår hjälp kan du som arkitekt, ingenjör eller entreprenör på ett säkert sätt göra vision till verklighet. Tänk på ett nytt och visionärt sätt när det gäller vegetation på platser där förhållandena är svåra eller där det är ont om utrymme.

Vi hjälper arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggare och stadsplanerare att skapa en förbättrad miljö och välbefinnande i stadsområden i hela Skandinavien.

Med kunskap om kvalitetssystem för plantering av stadsträd, dagvattenhantering, kantavgränsning och väggplantering. Tillsammans gör vi städer till grönare och bättre platser där alla kan trivas.

Om Milford

Vi är redo med kunskap, priser, material och rådgivning