Creating liveable cities

Vi vill skapa grönare städer som främjar vår säkerhet, hälsa och livskvalitet.

Milfords lösningar ger svar på många av de framtida utmaningar som våra städer står inför, från klimatförändringar till livskvalitet.

Kontakta oss

Vi skapar städer där man kan leva.

Vi hjälper till på vägen mot drömmen om städer som är byggda och designade med gröna lösningar som löser framtidens utmaningar.

Tillsammans med arkitekter, ingenjörer, byggherrar och landskapsingenjörer hjälper vi till att skapa bättre och grönare stadsområden som ger en känsla av säkerhet och trivsel.

Med vår kunskap och erfarenhet om kvalitetssystem för trädplantering, kantavgränsningar och spaljéer hoppas vi kunna hjälpa till att bygga levande städer där alla känner sig glada, friska och trygga.

Läs mer om Milford