Nordhavn, Kjöbenham, Danmark

Comwell Copenhagen Portside

Arkitema A/S

Det fortsätter att skjuta upp nyabyggnader ur marken med i Köpenhamns Nordhavn - ett område som kännetecknas av stora kontraster och med många referenser till den maritima miljön. Även om Nordhavn är omgivet av blått vatten på alla sidor så är den övergripande visionen för stadsdelen grön, och både byggnader och infrastruktur måste utformas med hållbarhet i åtanke.

Allt detta ställer stora krav på byggherrar och arkitekter men med Comwell Copenhagen Portside har den danska arkitektbyrån Arkitema antagit utmaningen: skapat ett sex våningar högt storstadshotell på 25145 kvadratmeter, fördelat på 493 rum och 18 mötesrum. Det är en vacker byggnad som passar perfekt in i områdets kontrasterande omgivningar. Även om den vita fasaden anammar områdets moderna arkitektur är de smalaoch höga fönstren med vertikala svärd en hyllning till hamnens tidigare så karakteristiska lagerlokaler.

Havoch natur bjuds in inuti

Fönsterkarmarna är färgade i brons vars varma nyans vackert samspelar med det svala vita som präglar fasaden på utsidan av byggnaden. Vitt och brons kontrasterar vackert till gröna element som i stor stil har bjudits in i byggnaden i form av gröna sedumtak, två beväxta atrier och en mängd klätterväxter.

En stor mängd stålvajrar är monterade på fasaden mot kanalen vilket gör att växterna kan klättra upp och linda in byggnaden i ett frodigt, grönt lövtäcke. Bland annat har de valt att använda Fallopia baldschuanica, även kallad bokharabinda, som kännetecknas av sin starka tillväxt och vackra silvervita blommor.  

Med tiden kommer växterna att dyka upp från de två gårdarna och när grönskan verkligen växer kommer fasaderna att framstå som täta och levande gröna väggar.

Enkelt och robust vajersystem

Företaget Malmos A/S var landskapsarkitekt i projektet och Milford P/S levererade lösningen för det enorma vajersystemet som täcker fasaden. Totalt har cirka 3000 meter vajer och mer än 2500 distanser använts.

För detta projekt valdes en 90 mm enkel och robust distans som kan fästas på trä, betong och tegel. Det är en lösning som är gjord för att hålla i många år!

I Milfords GreenWall-serie finns ett urval av olika distanser och tillbehör, vilket gör det möjligt att designa en vajerlösning som både passar den valda planteringen och ger fasaden önskat uttryck.

Det råder ingen tvekan! Fördelarna med de gröna väggarna är många, och det finns många sätt att lösa uppgiften på. Kontakta oss gärna nästa gång du har ett vajerprojekt och behöver sparrning kring de många möjligheterna. Du kan också ladda ner vår handbok i vajersystem där du hittar massor av goda råd och inspiration för växtval.

År
2020
Sted
Nordhavn, Kjöbenham, Danmark
Arkitekter
Arkitema A/S
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
AP Ejendomme och KEVA

Produkter som används

-
Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities