Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Gröna väggar – den perfekta fusionen mellan arkitektur och landskapsarkitektur

No items found.

Det finns många sätt att göra staden grönare på,och det är bara fantasin som sätter gränser för hur kreativt det kan bli. Det finns många fördelar med att omvandla framför allt vertikala ytor till gröna väggar – det sparar till exempel horisontella gröna ytor som ofta är mycket eftertraktade.

Gröna väggar ger en frisk fläkt och tillför en levande dekor på en byggnad, vilket ökar rekreationsvärdet och livskvaliteten för stadens invånare. Det märks också i plånboken, eftersom det ekonomiska värdet ökar. Oavsett om du vill ge nytt liv åt en befintlig byggnad eller integrera en vacker levande dekor i ditt projekt ger vi här en inblick i de många positiva fördelarna med gröna väggar:

Estetiska fördelar

Gröna väggar är ett vackert levande element som ändrar färg och dynamik med årstiderna, och stimulerar alla mänskliga sinnen. De skapar stämningsfulla skugg- och ljusskiftningar med en nästan tredimensionell och konstnärlig effekt på en annars kal fasad. Det är bara fantasin som begränsar hur vacker den gröna väggen kan bli genom att kombinera växter, design och placering.

Rekreationsfördelar

Att tillföra grönska på nästan vilken plats som helst höjer stämningen. Att bara kunna se och vara nära i närheten av gröna väggar är avkopplande och förbättrar både det fysiska och psykiska välbefinnandet. En grön vägg kan också minska trafikbuller eftersom växter absorberar 40 % mer ljud än en hård yta. Detta kan resultera i en bullerdämpning på upp till 8 dB, vilket ger dig mer utrymme att njuta av fågelsång och andra trevligare ljud än trafikbuller.

Ekonomiska fördelar

Cirka 30 % av alla energikostnader i en byggnad går till bara uppvärmning. En grön vägg kan avsevärt minska dessa kostnader eftersom den täta vegetationen kan fungera som ett extra lager isolering på vintern och som ett skuggande element som kyler fasaden på sommaren. En grön vägg på arbetsplatsen ger också högre motivation och produktivitet för de anställda och ökar markvärdet med minst 15 % per år. Sist men inte minst skyddar den gröna väggen byggnadens fasad från skador ochgör den mer brandsäker.

Naturmässiga fördelar

Genom att lägga till grönaväxter stimuleras den biologiska mångfalden och den gröna infrastrukturen förbättras, liksom de allmänna förutsättningarna för djurlivet. De mindre rörliga arterna som inte kan flyga, men som är beroende av större sammanhängande grönområden, kan använda den gröna väggen som en grön korridor. Med hjälp av den gröna väggen kan de komma upp på ett grönt tak eller över till ett annat grönområde. Gröna väggar är också idealiska för fåglar som kan gömma sig och söka skydd i den tätare vegetationen. Generellt sett är gröna vägga rett viktigt inslag för att hålla hela det lokala ekosystemet i balans.

Miljömässiga fördelar

Det finns många miljömässiga fördelar med gröna väggar, bland annat koldioxid- ochregnvattenabsorption, temperaturreglering och förbättrad luftkvalitet. En grön vägg lagrar koldioxid och producerar istället syre. Växter absorberar 50 % av solens strålar och reflekterar endast 30 %, vilket leder till en avsevärt förbättrad temperaturreglering och minskar värmeöeffekten (UHI-effekten), som innebär att städer generellt sett är 3 grader varmare än sin omgivning. Gröna väggar absorberar också skadliga partikelföroreningar som varje år orsakarmånga hälsoproblem för stadens befolkning, bland annat andningsproblem och nedsatt lungfunktion.

Gröna väggar bidrar till att minska många av dessa miljöproblem. Detta hjälper till att förhindra att städerna till slut blir en livsförkortande och ohälsosam plats att leva på.

Läs mer om våra lösningar för plantering av gröna väggar här, eller kontakta oss för att få hjälp och vägledning i ditt projekt.

Before After