Inspiration & referenser

Vi har ett team som kan hjälpa dig med rådgivning, planering, design och utförande. Vi är redo när du är redo. Få råd så snart du önskar.

Milfords produkter kan användas i stor utsträckning

Vi är redo att hjälpa dig. Kontakta oss nu och få inspiration för att lösa alla utmaningar i ditt projekt.

Affärsverksamhet

Många större företag börjar tänka på att skapa bra utomhusområden för sina affärslokaler. Detta innebär att de anställda har en plats att gå till på raster där de kan få en nödvändig paus från jobbet. Gröna och blomstrande miljöer har stor betydelse för arbetsmiljön och stilrena avgränsningar mellan vägar, bäddar och frodiga träd ger besökarna ett gott intryck när de kommer fram till företaget.

Se mer
Bostadsområde

Milford strävar efter att skapa platser och utrymmen där människor känner sig lyckliga, hälsosamma och trygga, även i bostadsområden. Vi finns här för att skapa lyckligare och friskare samhällen. Det är därför vi samarbetar nära med de olika viktiga intressenterna i varje bostadsområde. När vi skapar en attraktiv utemiljö i bostadsområden är det viktigt att lösningen är skräddarsydd för att möta behoven och önskemålen hos både de boende och bostadsutvecklarna.

Se mer
Stadsområden

De små stadsområdena och parkerna är ofta en del av stadens själ. Att arbeta med olika material och anläggningar anpassade till byggnadernas karaktär är viktigt för att skapa välfungerande stadsområden. I urbana områden är plantering ett mycket viktigt element. Det bidrar till att forma, berika och ge området liv. Hos Milford står därför växter och deras tillväxtförhållanden i fokus. Vi är alltid tillgängliga för rådgivning om plantering i stadsområden.

Se mer
Infrastruktur

I den livliga vardagen, på väg till och från jobbet, finns det sällan tid att njuta av omgivningen. De många stationerna och bussarna är ständigt igång både morgon och kväll och kräver därför plats för många resenärer. På många ställen har det blivit en prioritet att göra plattformar och vägar finare. Detta gör att man saktar ned farten och sätter sig ner för en nödvändig paus. Milford samarbetar med ledande landskapsarkitekter för att skapa välfungerande stationer som tilltalar invånarna samtidigt som de ger en grönare vardag.

Se mer
Kultur

Kulturhus, bibliotek, museer och konstutställningar syftar till att samla folk för kultur, konst och kunskap. Precis som konsten och kulturen inomhus lockar människor, bör utomhusområdena också göra det. Milford, i samarbete med landskapsarkitekter och ingenjörer, hjälper till att skapa uttrycksfulla och välfungerande utomhusutrymmen. När områden utanför ett kulturområde avspeglar byggnaderna och det lokala området skapas en form av synergi med en sammanhållen och spännande miljö. Det uppmanar till att stanna till och beundra de enskilda elementen - precis som inne i kulturhuset, museet eller konstutställningen.

Se mer
Creating liveable cities