Höganas, Sverige

Storgatan, Höganäs

Tidigare har stadsplanering till stor del handlat om att bygga fler butiker, parkeringsplatser och bostäder. Men nu ser vi en förändring, där fokus på gröna och levande stadsrum är minst lika viktigt. På Storgatan i Höganäs kommun ser vi hur landskapsarkitekterna har anlagt växtbäddar på en shoppinggata med hård beläggning för att skapa ett levande stadsrum.  

Växtbäddarna skapar attraktiva handelsmöjligheter  

Storgatan har genomgått en stor renovering med syftet att skapa en mer levande och behaglig stadsmiljö som gör det attraktivt för människor att gå och handla. Genom åtgärder för att minska trafiken på huvudvägen och hastigheten, har man kunnat skapa bredare trottoarer och mer plats och ökad säkerhet för människor.  

Växtbäddarna på Storgatan hjälper till att definiera trottoaren och bjuda in fotgängare till de områden där man kan sitta och koppla av. Det skapar mer liv i stadsrummet eftersom sittplatser i de gröna omgivningarna gör att man kan koppla av på gatan istället för att söka sig bort från den. Visionen är att den här renoveringen kommer att skapa värde för både människor och butiker på gatan.  

Tydlig arkitektonisk vision i naturöarna  

Växtbäddarna är placerade som små öar av natur längs med gågatan, som är gjord med vår kantavgränsning, Contrast Freestyle™. Med möjligheten att skapa exakt de linjer man önskar, i den höjd och det material som passar in i den estetiska visionen erbjuder Contrast Freestyle™ kreativ frihet.  

Serien erbjuder en del extralösningar utöver den välkända kantavgränsningen, så att du bland annat även kan använda den i samband med regnvattenhantering eller utplacering av cykelställ och papperskorgar.  

År
2019-
Sted
Höganas, Sverige
Arkitekter
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Höganas Kommun

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities