Kärrtorp, Stockholm

Näskubben, Stockholm

Området Kärrtorp söder om Stockholm centrum genomgår för närvarande en transformation. I takt med att staden växer tillkommer nya bostadsområden.

Näskubben är ett nytt bostadsområde i Kärrtorp med 160 lägenheter fördelade på tre nyabyggnader. Milford har varit delaktiga i utvecklingen genom att leverera vårt flexibla kantsystem Contrast Freestyle runt om de många stående växtbäddarna i det nya bostadsområdet.

Växande städer leder till nya samlingsplatser

Som de flesta storstäder runt om i världen upplever även Stockholm ett inflöde av nyinflyttade. De många nyinflyttade ökar behovet för nya bostadsområden och fritidsområden med plats för gemenskap samt en uppgradering av infrastrukturen.

Till följd av många nyinflyttade har Näskubben genomgått en förvandling och blivit ett aktivt bostadsområde beläget nära ett naturreservat. Kollektivtrafiken har förbättrats med en uppgradering av Kärrtorps busshållplats och det samma gäller rörligheten in mot Stockholm centrum som bara ligger ett par km bort.

Små gröna öar

Målet med förvandlingen av Näskubben är att skapa fler inbjudande samlingsplatser som uppmuntrar till ett aktivt friluftsliv för de många nya invånarna. Som en del av detta ingår vårt Contrast Freestyle kantsystem i skapandet av små gröna öar som lyfter fram växtligheten och bjuder in till umgänge genom att odla i högbäddarna.

Växtbäddarna är med och skapar stigarna runt byggnaderna och de stående högbäddarna skapar en intim miljö för de nyinflyttade som kan njuta av gemensam odling.

Smakfulla detaljer

Tittar man närmare på stålkanten runt de stående växtbäddarna kan man se hur den översta kanten är bockad innåt vilket ger en smakfull detalj till helheten. Den bockade kanten framhäver växtbäddarna samtidigt som den ger maximalt med plats för jord och växter.

En av många fördelar med Contrast Freestyle är möjligheten att tillföra dessa smakfulla detaljer i stålkanten och att man kan få precis det visuella uttryck som man önskar. På så vis kan vi garantera att Contrast freestyle alltid ger landskapsarkitekten fullständig kreativ frihet.

 

År
2021
Sted
Kärrtorp, Stockholm
Arkitekter
Entreprenör
Tylömarks
Landskapsarkitekter
Bygherre
Besqab

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities