Oslo, Norge

Brynseng Skole

HRTB

Utomhus- och lekområden påverkar barnens välbefinnande och lärande. Särskilt grundskoleelever måste göra sig av med energi så att de kan sitta stilla och koncentrera sig i klassrummet. Här är det viktigt med en inbjudande miljö som uppmuntrar till olika former av lek och rörelse.

Ett exempel är Brynseng Skole i stadsdelen Østensø i nordöstra Oslo. Skolan – som med sin 1046 m2 solcellsfasad är Oslos första nollenergiskola – har på sin södra sida byggt en utomhuslekplats och uppehållsutrymmen som är indelade i olika zoner. Här finns områden där barnen kan klättra, glida, balansera, springa, gräva, men också områden som inbjuder till lugnare lekar och socialt umgänge. Med en sådan uppbyggnad har en strikt och hanterbar indelning varit nödvändig.

Kantavgränsning för en attraktiv och säker lekplats

Vår Contrast Freestyle har installerats för att säkerställa en strikt indelning av lekområdet och etablera attraktiva lek- och uppehållsplatser som inbjuder till olika typer av lekar och vistelser och som skapar en överskådlig miljö. Kantavgränsningen delar upp lekplatsen i olika lekområden och bidrar med en tydlig och stram estetik till lekplatsens utformning.

Contrast Freestyle formas i förväg för att minska installationstiden till ett minimum. Kantavgränsningen säkerställer områdets utformning, och att landskapsarkitekterna får exakt den design de vill ha. Kanterna grävs ner så att det är säkert för barn att röra sig på lekplatsen och mellan de olika zonerna. Det skapar säkra förhållanden och viktigast av allt – glada barn.

År
2013-17
Sted
Oslo, Norge
Arkitekter
HRTB
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bjørbekk & Lindheim AS
Bygherre
Undervisningsbygg, Oslo kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities