Fördröjning och infiltration av dagvatten

För att minimera skador vid kraftiga nederbördstillfällen ska utrymme reserveras för att hantera dagvatten i stadsmiljön exempelvis genom att minimera andelen vatten som avrinner vid nederbörd, samt utjämna de flöden som uppstår. 

Det finns en mängd olika sätt att hantera dagvatten. Vissa anläggningar syftar till att samla upp och fördröja dagvattnet för att förhindra översvämningar. Andra anläggningar syftar till att samla upp, fördröja och sedan tillåts dagvattnet att tränga ut i den omgivande marken och på så sätt återställa grundvattnet. Det finns även anläggningar som samlar upp och fördröjer så att dagvattnet kan användas som en resurs och berika stadsmiljön, t.ex dagvattenhantering vid stadsträd. 

Vår dagvattentunnlar är ett underjordiskt magasin som fördröjer och/eller infiltrerar dagvattnet samt kan användas för att optimera dagvattenhantering i en mängd olika applikationer såsom infiltrationsstråk, makadamiken, regnbäddar m.fl.

Vår Klimatanpassning med träd lösning fördröjer och gör vattnet tillgängligt för stadsträden samt tillåter sedan vattnet att tränga ut i den omgivande marken för att bevara vattenbalansen via infiltration. 

Downloads

Cases og referenser

-

Bli kontaktad av en expert på

Fördröjning och infiltration av dagvatten

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.

Andra produktkategorier

Creating liveable cities