Creating liveable cities

Infiltrationsstråk

Specifikationer

Downloads

Infiltrationsstråk

– i användning

-

Bli kontaktad av en expert

Bli kontaktad av en expert på

Infiltrationsstråk

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.
Infiltrationsstråk
Affärsutveckling
Ivar Sigurdarson
(+46) 704 30 50 99ias@milford-cities.se

Infiltrationsstråk

Infiltrationsstråk kan användas för att fördröja, rena och avleda dagvatten.

Stråken fungerar i flera avseende på samma sätt som nedsänkta växtbäddar. Både växtligheten och marken i stråken bidrar till att vattnet renas. Infiltrationsstråk anläggs ofta i anslutning till vägar, gator och parkeringsplatser. Dagvatten kan också ledas via rör från andra hårdgjorda ytor ut över stråken.

Infiltrationsstråk

-

Bli kontaktad av en expert på

Infiltrationsstråk

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.
Vill du ha teknisk rådgivning om
Infiltrationsstråk
Affärsutveckling
Ivar Sigurdarson
(+46) 704 30 50 99ias@milford-cities.se

Produkter i samma kategori