Creating liveable cities

Svackdike

Specifikationer

Downloads

Svackdike

– i användning

-

Bli kontaktad av en expert

Bli kontaktad av en expert på

Svackdike

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.
Svackdike
Affärsutveckling
Ivar Sigurdarson
(+46) 704 30 50 99ias@milford-cities.se

Svackdike

Svackdiken kan användas för att fördröja och avleda dagvatten.

Är markförhållandena lämpliga och infiltration i marken tillåts kan dikena bidra med viss rening. Även växter hjälper till att rena under växtsäsongen men främsta reningen uppstår genom att installera en avlagrinstunnel för att samla upp sediment och skräp. Svackdiken kan anläggas i anslutning till vägar, gator och parkeringsplatser och kombineras med andra dagvattensystem. Dagvatten kan också ledas via rör från andra hårdgjorda ytor utöver dikena.

Svackdike

-

Bli kontaktad av en expert på

Svackdike

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.
Vill du ha teknisk rådgivning om
Svackdike
Affärsutveckling
Ivar Sigurdarson
(+46) 704 30 50 99ias@milford-cities.se

Produkter i samma kategori