Creating liveable cities

Makadamdike

Specifikationer

Downloads

Makadamdike

– i användning

-

Bli kontaktad av en expert

Bli kontaktad av en expert på

Makadamdike

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.
Makadamdike
Affärsutveckling
Ivar Sigurdarson
(+46) 704 30 50 99ias@milford-cities.se

Makadamdike

Makadamdike kan användas för att fördröja, avleda och till viss del rena dagvatten men med Aquaton tunnelsystem med avlagringstunnel ökar fördröjnings- och reningsförmågan samt anläggningens livslängd.

Makadamdikena fungerar till viss del på samma sätt som infiltrationsstråk eller svackdiken men innehåller normalt ingen vegetation, jord eller sand vilket minskar filtreringen. Vid lämpliga markförhållanden kan dock en del av vattnet infiltrera vidare i marken och därmed till viss del renas. Makadamdiken anläggs ofta i anslutning till vägar, gator och parkeringsplatser. Dagvatten kan också ledas via rör från andra hårdgjorda ytor ut över diket. Dikena kan även kombineras med andra dagvattensystem.

Makadamdike

-

Bli kontaktad av en expert på

Makadamdike

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.
Vill du ha teknisk rådgivning om
Makadamdike
Affärsutveckling
Ivar Sigurdarson
(+46) 704 30 50 99ias@milford-cities.se

Produkter i samma kategori