Creating liveable cities

Avsättningsmagasin

Specifikationer

Downloads

Avsättningsmagasin

– i användning

-

Bli kontaktad av en expert

Bli kontaktad av en expert på

Avsättningsmagasin

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.
Avsättningsmagasin
Affärsutveckling
Ivar Sigurdarson
(+46) 704 30 50 99ias@milford-cities.se

Avsättningsmagasin

Avsättningsmagasin är en typ av underjordiskt magasin för fördröjning och rening av dagvatten. Magasinet anläggs med en tät botten och har ungefär densamma funktion som en slamavskiljare.

Om magasinet exempelvis anläggs i en tät lerjord fungerar även denna som en tät botten. Efter vattnet passerat magasinet leds det vidare till ytterligare fördröjning, alternativt till en dagvattenledning. Reningen uppstår genom att sediment och partikelbundna föroreningar ansamlas i avlagringstunneln. Denna typ av lösning kan lämpa sig i områden med brist på utrymme eller där infiltration i mark inte är möjlig.

Avsättningsmagasin

-

Bli kontaktad av en expert på

Avsättningsmagasin

Våra landskapsingenjörer hjälper till med färdiga lösningar eller ett enkelt produktval. Det är ej bindande och helt gratis. Tillåt oss ringa eller skriva till dig
Tack! Du kommer att kontaktas av oss så snart som möjligt!
Ett fel har inträffat med formuläret. Vänligen försök igen eller kontakta oss om det fortsätter.
Vill du ha teknisk rådgivning om
Avsättningsmagasin
Affärsutveckling
Ivar Sigurdarson
(+46) 704 30 50 99ias@milford-cities.se

Produkter i samma kategori