Sommerrokvartalet, Oslo

Sommerrokvartalet, Oslo

SLA var landskapsarkitekternas som låg bakom den vackra förvandlingen av det historiska ”Sommerrokvartal” i centrala Oslo. Baserat på en rad analyser av urbana ytor, förändrades det omgivande landskapet med fokus på allmänna grönområden och lokal regnvattenhantering.

 Milford bidrog med:

 Milford har levererat KerbCell™ till de frodiga planteringarna längs med Sommerrogaten i Oslo.

 KerbCell™ är en slusskonstruktion som gör möjligt att leda bort överskottsvatten till LOH-lösningar, träd och planterade områden i stor sett året runt. Samtidigt minskar belastningen på avloppssystemet vid ihållande nederbörd.

 Slussen kan öppnas och stängas efter behov, vilket kan vara en fördel vintertid då vattnet kan ha en förhöjd halt av natriumklorid.

 Till planteringarna vid Sommerrogaten har man valt en slussmodell som är tillverkad i rostfritt stål och som smälter bra in i den ljusgrå kantstenen. KerbCell™ kan även levereras i andra storlekar och material, till exempel cortenstål.

 

År
2022
Sted
Sommerrokvartalet, Oslo
Arkitekter
Entreprenör
Landskapsarkitekter
SLA A/S
Bygherre

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities