Østerbro, Köpenhamn

Sankt Kjelds Plads

SLA A/S

Stora mängder dagvatten innebär inte längre en risk för översvämningar. Ett specialdesignat system vänder problemet till en lösning och ser dessutom till att innovativ dagvattenhantering blir en integrerad del av framtidens klimatsäkra städer.

Speciallösning för dagvattenhantering

Skt. Kjelds Plads är en vacker och rekreativ plats för människor som bor i och besöker området. Samtidigt är det en lokal regnvatteninsamling som skyddar staden från översvämningar.

Vår lösning KerbCell™ används normalt för att leda överflödigt vatten från gator till omgivande växtbäddar. Men i detta fall har vi utvecklat - i samråd med projektets ingenjör - en skräddarsydd lösning som tar upp vatten direkt från gångbanorna och omdirigerar det till torgets dagvattenhanteringsanläggning. Där kan dagvattnet sedan omfördelas för bevattning av träd och växter i det gröna stadsrummet.

KerbCell™

Konstruktionen av vår KerbCell™ gör det möjligt att hantera ytvatten på olika sätt beroende av årstid. Systemet leder ytvatten till den lokala dagvattenhanteringsanläggningen under den större delen av året. Under sommaren används det för bevattning och på vintern kan slussluckan stängas av. Därmed skyddar man systemet mot inträngning av gatusalt och på så sätt minskar KerbCell™ även belastningen på ledningssystemet under perioder med intensiv nederbörd.

År
2016-2019
Sted
Østerbro, Köpenhamn
Arkitekter
SLA A/S
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Københavns Kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities