Middelfart

KlimaByen

We Do Democracy

I takt med att klimatförändringarna ökar håller vi människor på att vänja oss vid att väderförhållandena blir mindre förutsägbara och att det förekommer intensiva regn och extremt väder. Många kommuner satsar på stora klimatprojekt för att möta klimatutmaningarna – särskilt de stora regnmängderna överbelastar avloppssystem och orsakar översvämningar i källare. I Middelfart kommun har man visat hur klimatanpassningar också kan skapa vackra, gröna områden.

Vackert projekt med smarta lösningar  

En av de största utmaningarna som Middelfart kommun stod inför var att våldsamma mängder regn överbelastade avloppssystemet och bostadsområdet kring Kongebrovej drabbades särskilt hårt.  

2013 inledde kommunen därför sitt stora klimatprojekt KlimaByen vars syfte var att vara Danmarks vackraste projekt inom klimatanpassning. Projektet skulle utveckla nya och innovativa lösningar kring Kongebrovej.

Områdets många backar har gett goda möjligheter att hitta innovativa lösningar för att avleda regnvattnet på ett naturligt sätt. I villakvarteren har man därför anlagt flera planteringar med växter och träd omlott som hjälper till att absorbera regnvattnet och reducera mängden vatten som rinner rakt ner i avloppssystemet.  

Planteringar och träd avlastar avloppssystemet  

Planteringarna utmed vägen skapar vackra grönområden för de boende i området men avlastar också avloppssystemet. Det gör de eftersom vi har levererat vår slusskonstruktion KerbCell™ till klimatstaden, vilket innebär att ytvattnet rinner ner till planteringarna istället för avloppen.  

Samtidigt har vi också skapat en långvarig lösning för områdets träd så att de kan fortsätta att trivas och skapa ett trevligt och frodigt område för de boende i villakvarteret. Genom att kombinera vårt rotvänliga bärlagersystem StrataCell™ med RootRain, som är vårt bevattnings- och ventilationssystem för träd, har vi skapat de bästa förutsättningarna för att träden ska kunna växa. På så sätt får rötterna tillräckligt med näring och utrymme för att växa i okomprimerad jord som också kan absorbera mer vatten än komprimerad jord.

År
2013 -
Sted
Middelfart
Arkitekter
We Do Democracy
Entreprenör
M.J. Eriksson Aktieselskab
Landskapsarkitekter
Bygherre
Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S, REALDANIA

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities