Köpenhamn, Danmark

Orientkaj Station

Cobe och Arup

Utvecklingen av Orientkaj Station i Nordhavn, med sin distinkta och vackra estetik, ger människor större lust att använda tunnelbanan. Vi har bidragit med våra StrataCells under träden, vilket kommer att ge en unik grön signatur till stationens nya gröna stadsrum under många år framöver.

Orientkaj Station är det sista nya stoppet på M4-linjen. Tunnelbanestationen har snabbt blivit känd för sitt unika uttryck, inspirerat av den lokala arkitekturen och materialiteten i Nordhavn.

Stationen har genomgående skapats i lätta och luftiga material, samt betong med god robusthet och hållbarhet. Stationens vackra estetik har gjort att Orientkaj Station vunnit ”Sustainable Concrete Award 2021” – ett publikpris som delas ut vartannat år för ett prisvärt bygg- eller anläggningsprojekt.

Attraktivt grönt uterum

Den särpräglade arkitekturen är inte det enda som gör Orientkaj speciell. Tunnelbanestationen är också ett exempel på en ny typ av station som integreras med omgivningen och ger plats för nya gröna stadsrum.

Ett stort fokus i utformningen av stationen har varit att göra den så lätt och luftig som möjligt. Själva stationen lyfts över marken och står lätt och elegant på stora betongpelare, vilket gör det enkelt och smidigt att ta sig fram under stationen. Därigenom framstår stationen idag som väldigt trygg, med bra utsikt över havet och stadsdelen. Det ger också gott om utrymme för resenärer och stärker mobiliteten runt stationen. Det är lätt att ta sig till och från tunnelbanan och utnyttja det nya gröna stadsrummet, som totalt sett stärker den hållbara utvecklingen i Nordhavn.

En inbjudande station ger fler resenärer

När kollektivtrafiken görs mer attraktiv och skapar nya rekreationsytor i stadsrummet, ger den fler resenärer. Träd är en viktig parameter som förvandlar stationen till ett attraktivt offentligt uterum.

På Orientkaj Station är de många nya träden planterade med vårt rotvänliga baslagersystem StrataCell™. De robusta modulerna av återvunnen plast hjälper till att ge träden de bästa tillväxtförhållandena, där brist på plats, vibrationer från tunnelbanan och högt daglig slitage utgör utmaningar.

Milford StrataCell™ utnyttjar platsen optimalt och säkerställer en okomprimerad jordvolym för trädens rötter.

Den estetiska och hållbara utvecklingen av Orientkaj Station har fått fler att använda tunnelbanan. Det är ett bra exempel på ett tunnelbaneprojekt som ger resenärerna en bra upplevelse och bidrar till att skapa fler grönområden i stadsdelen Nordhavn. Det leder hela området framåt mot en mer hållbar mobilitet.

År
2021
Sted
Köpenhamn, Danmark
Arkitekter
Cobe och Arup
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Metroselskabet

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities