Halmstad, Sverige

Brogatan, Halmstads kommun, Sverige

HRTB

När man renoverade den centrala Brogatan i Halmstad fick man tyvärr fälla de gamla träden. Men i deras ställe har flera nya olika träd planterats för att öka den biologiska mångfalden. De nya träden har fått bättre förutsättningar än de gamla så att de kan trivas i de tuffa omgivningar som trafiksituationen skapar.

Trädlösningar både över och under jord

Brogatan är på många sätt ett bra exempel på hur innovativa designlösningar med nya träd kan uppväga de utmaningar som tätorter ger. Idag trivs träden på den livliga gatan, vilket skapar en bra, hälsosam och mysig stadsmiljö för människor, gäster och turister.

Träden har planterats i rottillväxtcellerna StrataCells i kombination med rotbarriären ReRoot – som gör det möjligt för rotsystemet att växa och sprida sig utan att begränsas av den hårda beläggningen – och vice versa, även utan att tränga igenom och förstöra den nya asfalten. StrataCells ser till att jorden runt rotsystemet inte blir för komprimerad, och detta skapar en perfekt utgångspunkt för att trädet ska kunna växa sig stort.  

Samtidigt har underjordiska ventilationssystem installerats, medan trägaller och träskydd ser till att trädet inte skadas av parkerade cyklar eller fotgängare.

Skydd i ett särskilt utsatt område

Träd skapar livskvalitet, hälsa och välbefinnande i stadsområden. Men de är själva mycket sårbara – särskilt när de är unga. Vårt bästa råd är att alltid plantera så stora nya träd som möjligt, eftersom det ger en bättre utgångspunkt och samtidigt minskar risken för skadegörelse.  

På Brogatan kör bussarna bara två meter från trädens planteringshål, och hade det inte varit för StrataCells hade marken där träden ska växa blivit våldsamt komprimerad på kort tid. Men så har det inte blivit och därför kan vi idag se resultatet i Halmstad där de gröna träden frodas.

År
2013-17
Sted
Halmstad, Sverige
Arkitekter
HRTB
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bjørbekk & Lindheim AS
Bygherre
Undervisningsbygg, Oslo kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities