Trondheim, Norge

Torget i Trondheim

Agraff Arkitekter

Ett historiskt torg i centrum

Med sitt attraktiva läge mitt i centrum av norska Trondheim utgör stadens 16 000 m2 stora centrala torg en historisk miljö för sociala sammankomster och fungerar som en stark ekonomisk drivkraft för staden. Torget har funnits sedan 1681, då den norske stadsplaneraren Johan Caspar de Cicignon ritade om stadskärnan efter en stor brand.

Torget i Trondheim restaurerades 2020 av Trondheim kommun i samarbete med Agraff arkitekter, och framstår nu som en modern och grön mötesplats som tar hänsyn till Cicignons historiska utformning.

Efter invigningen av torget 2020 tilldelades Torget i Trondheim det norska Landskapsarkitekturpriset av Norska Landskapsarkitekters Forening.

En grön vision för Torget i Trondheim

Tanken kring Torget i Trondheim är att skapa ett dynamiskt torg med en välkomnande atmosfär mitt i staden. Planteringen har varit en mycket central del i omvandlingen av torget, eftersom fler träd och mer växtlighet är ett viktigt led i att skapa en trevlig atmosfär.  

Nya detaljer präglar möblerna som omger de nya planteringarna som också bygger på de historiska kvaliteterna. Sammantaget framstår nu Torget i Trondheim som en modern plats i staden, med stor flexibilitet för olika evenemang året runt.

Milfords bidrag: Rootspace, ReRoot och RootRain

Milford har levererat en trädplanteringslösning, som är speciellt framtagen för urban trädplantering. Lösningen, som är designad för att ge träd i staden de allra bästa växtförhållandena, består av vår rotvänliga växtbädd RootSpace, rotbarriären ReRoot och bevattningssystemet RootRain.

Det kan finnas många problem med att plantera träd i stadsrummet. När träd placeras i ett område med mycket hård yta minskar tillgången på vatten och syre i planteringshålet och därmed till trädets rötter. Milfords bevattningssystem RootRain möjliggör effektiv bevattning där rötterna finns, och ger samtidigt jorden viktig syresättning. ReRoot rotbarriär är speciellt utformad för att styra rottillväxten i önskad riktning, och ser till att trädets rötter inte rör sig i närheten av underjordiska installationer.

Sist men inte minst säkerställer den rotvänliga växtbädden RootSpace en okomprimerad jordvolym till trädets rötter. Det skapar de mest optimala växtförhållandena i planteringshålet, även under en ogenomtränglig beläggning. RootSpace består av ett modulsystem av återvunnen plast med integrerade bevattnings- och ventilationslock som är lätta att klicka ihop och som bildar en öppen cellstruktur. Detta gör RootSpace särskilt lämplig i stadsområden där det kan finnas behov av underjordiska rörgenomföringar. Den öppna cellstrukturen i RootSpace ger utrymme för genomföring av rör på upp till 250 mm i diameter. Dessutom ger den öppna cellstrukturen i RootSpace också möjlighet att tillföra exakt den typ av jord som passar de specifika träden och den typ av planteringsom väljs.

RootSpace under torget

Trädplanteringen på Torget i Trondheim har varit en speciell utmaning, eftersom man skulle plantera under hårda ytor, och eftersom man nyligen har anlagt underjordiska rörledningar.

Enligt Wyatt Harding, vd för Milford, är RootSpace rotvänliga växtbädd särskilt lämplig för planteringshålen på Torget i Trondheim, tack vare den öppna cellstrukturens storlek som ger extra utrymme att plantera stora träd redan från början. Totalt har 21 stora träd planterats som bildar torgets omkrets.

Genom att använda Milfords trädplanteringslösning för träd i staden säkerställs de bästa möjliga växtförhållandena i planteringshålet, så att träden får möjlighet uppnå hög ålder.

Milford har bidragit till att skapa ett grönt torg i centrala Trondheim. Det skapar en attraktiv mötesplats framöver, för både lokalbefolkning och turister.

År
2020
Sted
Trondheim, Norge
Arkitekter
Agraff Arkitekter
Entreprenör
Søbstad A/S
Landskapsarkitekter
Bygherre

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities