Bagsværd

Novo Nordisk Naturpark

Henning Larsen Architects A/S

Kan man plantera träd direkt på taket till ett parkeringsgarage och skapa vild natur mitt i ett industriområde? Och kan träden frodas? Ja, självklart.  

Grönt ramverk skapar välbefinnande bland medarbetarna
Novo Nordisk Naturpark är den gröna ramen kring företagets nya internationella huvudkontor i Bagsværd och utgör nästan 31 000 m2 – vilket motsvarar ungefär fyra fotbollsplaner. Parkområdet är utformat med det naturuttryck som vi känner igen från danska skogar och landskap. Det är en tolkning av den danska naturen och omfattar olika biotoper med bland annat 50 olika trädslag som stöder den biologiska mångfalden.  

Området ger de anställda flexibla alternativ under en arbetsdag – de kan hålla gående möten eller njuta av utsikten över den gröna omgivningen, vilket i sig kan ha en avstressande effekt. Parklandskapet är också öppet för allmänheten där man kan följa slingrande vita stigar genom varierande biotoper som slingrar sig genom området.

Träd planterade direkt på underjordiska parkeringsgarage

Några av parkens träd har planteras direkt ovanpå det underjordiska parkeringsgaraget som har plats för 400 bilar. Och för att få träden att överleva på takets ovälkomnande betong- och skifferbeläggning har våra rottillväxtceller StrataCells använts.  

StrataCells är miljövänliga jordceller som sätts ner i fördjupningar i betongen som sedan fylls på med speciell jord som har lägre vikt än vanlig jord. Jordcellerna skapar underjordiska öar i betongen där trädens rötter kan sprida sig och ändå få vatten, även om de inte har något fast jordlager under sig. Detta säkerställer en naturlig och sund tillväxt. Ovanpå betongen finns det skiffer limmat. Hålen i beläggningen för träden är knappt en meter.

StrataCells gjorde det möjligt

Idag ser vi att StrataCells har skapat optimala odlingsförhållanden för parkens nya träd, samtidigt som beläggningen och den underjordiska parkeringen inte har skadats.

– Utan StrataCells skulle det finnas risk för att träden sjunker och beläggningen går sönder när tung trafik kör på den, förklarar ordförande Kim Bøge från Skælskør Anlægsgartnere som ansvarar för planteringen.

Cellerna hjälper till att ge stöd åt ytbeläggningen. Förutom att motstå den höga belastningen från tung trafik, säkerställer jordcellerna en bra volym för träden. Jordcellerna har låg densitet, vilket är nödvändigt vid plantering av träd ovanpå ett parkeringsgarage. Om det rotvänliga bärlagret är för tungt finns det risk för att parkeringsgaragets tak rasar.

Allt regnvatten från byggnaderna och parkens område ansamlas och parken är utformad för att klara de värsta skyfallen – de så kallade hundraårshändelserna. Särskilt vattenslukande träd tar hand om en stor del av vattenöverskottet.

År
2011-2014
Sted
Bagsværd
Arkitekter
Henning Larsen Architects A/S
Entreprenör
MT Højgaard A/S
Landskapsarkitekter
SLA A/S
Bygherre
Novo Nordisk A/S

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities