Aarhus, Danmark

Æbeløen, Aarhus

CEBRA Arkitekter

I det historiska Øgadekvarter i Arhus ligger Æbeløgaden. Här har arkitekterna blandat historiskt och modernt i en nytolkning av de välkända øgade-husen. Vi var med och gjode detta unika område till en grön och inbjudande plats att vistas på.

En ny gata i historiska miljöer

Æbeløen bestårav 10 exklusiva radhus av hög kvalitet belägna i Øgadekvarteret i Aarhus och med den botaniska trädgården som närmsta granne.

För att omfamna det unika läget och denhistoriska omgivningen har projektets arkitekter använt ett omvänt tillvägagångssätt jämfört med de flesta husbyggen. Under 2021 vann Æbeløen ”Stadsarkitekternas Specialpris” av Aarhus Kommun som ett starkt exempel på bra och genomtänkt stadsplanering.

Utmärkande och historiska arkitektoniska detaljer

Om man går ner för Æbeløgade möts du av historiska detaljer som sluttande tak, tydliga fönsterkarmar och tegelfasader. 

I det nya Øgadekvarteret har arkitekterna arbetat i spannet mellan det historiska och det samtida. Resultatet är en modern nytolkning av Øgade-områdets tydliga, historiska arkitektoniska detaljer som omvandlats till en samtida Øgade-arkitektursom bygger på områdets atmosfär.

Radhusen är byggda i vackra färgkombinatoner och konstruerade i material av hög kvalitet.

En grön och välkomnande gårdsmiljö

De gröna och blå färgerna från den närliggande botaniska trädgården har förts vidare i Æbeløens gårdsmiljö. Många av de existerande träden har bevarats och nya stigar kopplar ihop de olika delarna av gårdsmiljön så att både boende och förbipasserande bjuds in att utforska området.

Milfords rotvänliga bärlagersystem StrataCell bidrar till att de nyplanterade träden får en okomprimerad jordvolym och optimal ventilation till rotsystemet. Man har således lagt stor vikt vid att ge bästa möjliga växtförutsättningar för både befintliga och nyplanterade träd, som besökarna kan njuta av i många år framöver.

Ett fruktbart samarbete mellan CEBRA Arkitekter och BUUS trädgårdsmästare

Med tiden kommer gröna väggplanteringar på flera av radhusens fasader att fungera som ett 3-dimensionellt konstverk för de annars kala fasaderna. Med tiden kommer den täta växtligheten att bli ett lämpligt hem för fåglar och insekter.

CEBRA Arkitekter har arbetat med tre typer av väggplanteringar. Bland annat har man använt arter som Tobakspipa och Japansk Träddödare som är snabbväxande och tåliga mot det danska klimatet. Samtidigt har det varit viktigt för CEBRA Arkitekter att arbeta med växter som inte ger byggtekniska utmaningar och 'fastnar' på fasaden.

”Vi valde Milfords vajersystem för fasadplanteringen. Systemet har en diskret design som inte tar fokus från arkitekturen och samtidigt är extremt starkt och hållbart. Sist men inte minst är det ett flexibelt system som kan byggas ut i alla riktningar, och som därför är lätt att använda i olika sammanhang”, säger Mikkel Frost, partner och arkitekt på CEBRA.

Rasmus Fugl är trädgårdsmästare hos BUUS Anlægsgartnere A/S, och har varit projektledare för etableringen av Æbeløgadens gröna områden. Om Milfords lösning säger han:

“Milfords vajersystem var bäst lämpat för denna uppgift, och passade bra med projektetsbeskrivning. Det var lätt att installera och alla delar kom i tid. Vi hade ett bra samarbete och en bra dialog inför projektet och hitta detillsammans det mest optimala vajersystemet. Æbeløgade har varit ett spännandeprojekt att hålla på med tack vare sina många läckra detaljer”. 

År
2021
Sted
Aarhus, Danmark
Arkitekter
CEBRA Arkitekter
Entreprenör
Buus A/S
Landskapsarkitekter
MBYland
Bygherre
Raundahl & Moesby

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities