Köpenhamn, Danmark

Enghave Plads

Enghave Plads tunnelbanestation etablerades 2018, och i samband med detta skulle 30 robiniaträd planteras för att göra torget extra grönt.

Tunnelbanan utgör en viktig del av Köpenhamns infrastruktur. På Enghave Plads är den enkla trappan det enda synliga elementet för de många förbipasserande som dagligen använder tunnelbana och elektriska transporter till och från en av de totalt 25 tunnelbanestationerna i innerstaden.

Bra tillväxtvillkor för träden ovanför tunnelbanan

Byggandet av tunnelbanan ställer krav på trädens tillväxtförhållanden på platsen. En miljö med högt slitage och kraftiga vibrationer från tunnelbanan skapar stora utmaningar för trädens tillväxtförhållanden. I det trånga utrymmet under jorden har Milfords StrataCells bidragit till att ge träden optimala tillväxtförhållanden, och säkerställa den mest effektiva och okomprimerade rotvolymen per träd, samt god ventilation för trädens rötter.

Friska träd året om på Enghave Plads

Robiniaträden har vuxit sig stora sedan 2018 och får torget att se grönt ut med en ljus nyans på sommaren och vackra höstfärger på hösten. StrataCells säkerställer att trädens rötter har ett mycket bättre utrymme under jorden, och detta minskar underhållet av beläggningen runt träden.

Tunnelbanestationen på Enghave Plads är därför inte bara en praktisk transitpunkt, utan erbjuder också ett inbjudande och rekreativt stadsrum för de många dagliga pendlarna och besökarna.

År
2018
Sted
Köpenhamn, Danmark
Arkitekter
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Metroselskabet

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities