Oslo, Norge

Storgata, Oslo

Storgata är en av de äldsta och mest trafikerade gatorna i Oslo. Det var därför välbehövligt när man 2018 inledde arbetet med för att ge gatan ett allmänt lyft och optimera de hundra år gamla avloppen för att klara av den ökande nederbörden. Samtidigt har fokus legat på att skapa bättre förutsättningar för fotgängare, så att det blir en bra upplevelse att gå längs handelsgatan.  

Tung beläggning och trafik utmanar unga träd  

Gatan skulle ha bredare trottoarer och hållplatser för spårvagnarna, de så kallade ”Trikken”, och nytt vägfundament och ny vägbeläggning. Som utgångspunkt är det en komplex utmaning att kombinera trädplantering med trafikstråk och hantering av regnvatten. Vi fann dock en lösning i samspelet mellan inrättandet av de nya grönområdena och specialdesignad teknik.

Träd och rabatter längs gatan absorberar vattnet, förhindrar översvämningar och fungerar som en reservoar som vattnar träden under perioder med liten nederbörd. Särskilt under de första åren när träden fortfarande är unga, krävs det smarta lösningar för att skapa de bästa förutsättningarna i en annars utmanande miljö som kännetecknas av mycket trafik och belagda eller ogenomträngliga trottoarer. Därför planteras träden i vårt bärlagersystem Stratacells, vilket säkerställer trädets rotsystem goda förhållanden i början, även under förhållanden som normalt skulle vara omöjliga för dem att växa i.  

Skydd av unga träd  

I samarbete med Sweco Norge utformade vi våra Adapta trähålsgaller för att kontrollera vattenflödet, avlägsna överskottsvattnet och hantera ytvattnet samt skydda träden.

För att skydda de många träd som planterats längs gatan lade vi till speciella trädskydd. Med dessa blir träden mindre utsatta för skador från fotgängare, cyklar och elskotrar under de första åren efter att de har planterats.  

Det som började som en utmaning i att lösa trafikmässiga, estetiska och klimatmässiga utmaningar blev ett exempel på hur smarta, unika lösningar och bra samarbeten kan skapa effektiva, gröna och välkomnande stadsmiljöer som är bättre rustade mot framtidens förändrade klimatförhållanden.  

År
2020
Sted
Oslo, Norge
Arkitekter
Entreprenör
Akershusgartneren
Landskapsarkitekter
Sweco Norge
Bygherre
Oslo Kommun

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities