Köpenhamn

Copenhagen International School

C.F. Møller

Klimatförändringar har skapat ett stort intresse för att hitta kreativa och hållbara lösningar som kan möta framtida klimatutmaningar. För Copenhagen International School (CIS) i Nordhavn i Köpenhamn är hållbarhet inte bara ett viktigt inslag i undervisningen utan också en del av byggnaden och dess utomhusytor. Särskilt träden på skolan bidrar till att skapa en kreativ och stödjande inlärningsmiljö där eleverna kommer närmare naturen.  

En bra miljö skapar trivsel  

Copenhagen International School har en ambition om att vara 100 % hållbar. Skolans fasad är därför täckt med 12 000 solceller som bidrar till hela 50 procent av skolans energiförbrukning.  

Utomhusytorna kännetecknas av en varierad lekplats där barn i olika åldrar kan uttrycka sin kreativitet med allt från lekstugor och skateparker till bollplaner. Det finns också grönområden med gräs, buskar och träd som skapar bättre trivsel för eleverna och klimatsäkrar området eftersom planteringarna förbättrar den biologiska mångfalden och minskar utsläppen av koldioxid och växthusgaser.  

Hållbara och långvariga lösningar    

Vi har bidragit till att förverkliga drömmen om att skapa hållbara, miljövänliga lösningar som ökar elevernas livskvalitet, välbefinnande och kreativitet. Trädplantering har utgjort en stor del av byggprojektet eftersom eleverna kommer närmare naturen och det hjälper dem i deras kreativa process.  

För att träden ska gynna flera generationer av studenter har vi installerat vårt bärlagersystem StrataCell™ som är tillverkat av återvunnen plast. I städerna är det en utmaning att träden saknar utrymme att växa eftersom rötterna antingen har för lite jord eller jorden är för kompakt. Med StrataCell™ får träden på skolans utomhusutrymmen plats att växa i en helt okomprimerad rotzon, vilket är en viktig förutsättning för att kunna växa.  

En viktig prioritet i utformningen av lekplatsen har varit att den är säker för eleverna. Därför föll valet på vår kantavgränsning AluEdge – en hållbar lösning eftersom den är gjord av återvunnet aluminium och samtidigt ser till att lekplatsens beläggning håller längre. Den har inga vassa kanter och gör därför att barnen kan leka på lekplatsen i många år framöver.

År
2013-17
Sted
Köpenhamn
Arkitekter
C.F. Møller
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Copenhagen International School

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities