Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Artdiversitet i staden

Artdiversitet i Byerne

När du befunnit dig i en stad eller rört dig runtomkring kan du inte ha undgått att se någon av de områden eller alléer med stora gamla träd som härjar. Har du då tänkt på att allt som oftast är alla träd av samma sort? Du ser det säkert framför dig nu men en djupare tanke över det har du inte direkt lagt.

När Sjukdommen Rammer

Självklart är det ståtligt och tillfredsställande sett ur ett arkitektoniskt perspektiv. Men har du tänkt på att när ett av träden väl börjat må dåligt eller försvunnit tar det inte särskilt lång tid innan resterande träd stryker med? Alla tjänster som dessa stora fantastiska träd givit både oss människor och djur samt mikroliv under flera år är då plötsligt borta.

Träd dör när de blir gamla, det låter väl inte så konstigt, men oftast är det inte bara åldern som spelar en avgörande roll. Sjukdomarna har hunnit ikapp våra älskade träd. För några årtionden sedan hade vi fullt med gamla fina almar och askar tillsammans med andra fina exemplar av våra inhemska arter. Sedan almsjukan kom har en stor del av våra träd försvunnit. Liksom almsjukan aggressivt angripit våra almar har askskottsjukan förstört våra askar.

Fler Arter och Sorter

Vad kan vi göra för att undvika dessa totala bortfall i framtiden? Genom att plantera träd av flera olika arter och sorter skapar vi inte enbart habitat för olika djur- och mikroliv, ett varierat uttryck i staden både i färg och under säsong.

Vi skapar även en biodiversitet, det vill säga en blandning av träd som skapar möjligheter till att bevara stadens uttryck och de ekosystemtjänster som träden ger oss, även vid sjukdomar och bortfall av träd. Med en variation av träd blir inte ett helt område dödsdömt då en sjukdom härjar. När en sjukdom sprids och tar död på en art står resterande arter kvar och fortsätter förse staden och dess liv med sina fantastiska egenskaper.

Before After