Oslo, Norge

Olav Vs Gate

I många städer blir människorna som bor i området nedprioriterade till förmån för mer plats för bilar och nya byggnader. Men människor har behov av att bo i gröna städer, där plantering bland annat skapar trygghet och liv och främjar den psykiska hälsan. Därför ser vi nu en utveckling i stadsplaneringen där människan är i fokus. Ett exempel är Oslos mest trafikerade gata, Olav Vs gate som blir en grön gata där fotgängarna har högsta prioritet.

Livlig gata med utrymme för människor  

Olav Vs gate är förmodligen en av Oslos mest trafikerade gator för fotgängare, eftersom det är en stor genomfartsled för pendlare och turister som använder färjan och tåget. Fotgängarna har dock varit nedprioriterade eftersom vägar, bilar och parkering har fyllt gaturummet. 

Men med beslutet om att renovera gatan kommer fotgängarna i första hand och får en bättre upplevelse när de går nerför gatan. Trottoarerna har därför gjorts bredare och säkrare.  

Med träden kommer ett hälsosammare stadsliv 

Det finns många fördelar med att plantera träd i stadsrummet – både för människor och miljö. En av dem är att träd har en positiv inverkan på människors fysiska och psykiska hälsa eftersom de minskar luftföroreningar och skapar trygghet. 

I samband med byggnadsarbeten kan man inte alltid undvika att fälla befintliga träd. Detta gäller särskilt arbete som sker nära rotsystemet, vilket var fallet på Olav Vs Gate. Men det har dock gett möjlighet att ge de nya träden de bästa möjliga tillväxtförhållandena på den nyrenoverade gatan. Därför har de planterats i vårt vatten- och ventilationssystem RootRain och bärlagersystemet StrataCell™, som bildar en bärande struktur och håller rötterna säkra i en okomprimerad rotzon. I jorden monteras vår rotbarriär, ReRoot, så att rötterna växer i rätt områden och inte förstör trottoaren. 

På så sätt ser vi till att rötterna får tillräckligt med syre och vatten trots hård gatubeläggning, rör och ledningar, så att de nya träden kan skapa en grön och inbjudande stadsmiljö för kommande generationer.  

År
2019
Sted
Oslo, Norge
Arkitekter
Entreprenör
Steen og Lund
Landskapsarkitekter
Bygherre
Oslo Kommun

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities