Kungälv

Kungälv Resecentrum

Structor Mark

Som en central del av vårt samhälle är infrastrukturen en samlingspunkt för väldigt många människor, särskilt pendlare och turister. Det är därför viktigt att skapa gröna och inbjudande stationer i stadsrummet som ökar livskvaliteten för de många resenärerna.

Resecentrum med grönt landskap  

I samband med ett förbättringsarbete av stadsmiljön i Kungälvs kommun arbetade landskapsarkitekterna på att skapa ett resecentrum som är en knutpunkt för stadens resande och invånare genom att skapa en gemensam förbindelse mellan stads-, region- och expressbussar.  

Landskapsarkitekterna var särskilt måna om att utomhusytorna skulle vara gröna. Man planterade därför mängder av träd och själva stationsbyggnadens tak täcktes med gräs.  

Träd får inte bortprioriteras  

Trädplanteringar är en lösning som skapar en härlig, inbjudande miljö vid stationerna. Men det kan också vara en utmaning då träden växer och tar mycket plats, vilket kan göra det svårt för människor och bussar att komma genom området, och därför väljer man ofta bort träd i planeringen av stationer.  

I detta sammanhang har vi hjälpt landskapsarkitekterna att plantera träden på ett strategiskt sätt så att de har utrymme att växa utan att störa infrastrukturen.  

För att ge träden vid resecentrumet bästa möjliga förutsättningar för att växa har de planterats i vårt rotvänliga bärlagersystem StrataCell™ som har kombinerats med ventilationssystemet RootRain och rotbarriären ReRoot. Systemen gör att man kan plantera träd även på de platser där de annars skulle ha valts bort på grund av platsbrist. Dessa lösningar ger rötterna utrymme att växa och ta upp näring i okomprimerad jord.  

År
2018
Sted
Kungälv
Arkitekter
Structor Mark
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Kungälvs Kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities