Holmestrand Station

Infrastruktur är en viktig del av samhället och därmed också för den livskvalitet vi upplever när vi lever i eller besöker städer. Det behöver inte längre vara omöjligt att kombinera tung trafik med gröna ytor där träden trivs – detta är renoveringen av Holmestrand Station i Norge ett förebildligt bevis på.  

Infrastruktur och grönområden

I samband med en önskan om att uppgradera hela tågnätet skulle Holmestrand Station renoveras så att höghastighetståg kunde köra genom orten och stationen samtidigt skapade värde för lokalsamhället och ortens invånare. Resultatet är ett unikt projekt i en stationsbyggnad som ligger 150 meter inne i berget och erbjuder hög funktionalitet och vackra gröna ytor.  

Renoveringen har bland annat gett 200 parkeringsplatser och en stor busshållplats där man har planterat ett stort antal träd.  

Gröna ytor på stationer skapar livskvalitet

Det är en utmaning att skapa optimala förutsättningar för att träd ska kunna växa i asfalterade områden som även har en hög belastning av tung busstrafik. Beläggningen måste alltså kunna stå emot tryck samtidigt som träden får plats att växa och frodas.

Därför har träden vid stationen planterats i planteringshål med vårt rotvänliga bärlagersystem StrataCell™ som har kombinerats med ventilationssystemet RootRain. StrataCell utnyttjar det begränsade utrymmet under stationen – och vi hjälpte även till med detta under renoveringen av Kongens Nytorv i Köpenhamn.  

Skydda de unga träden

Enligt vår erfarenhet lönar det sig att plantera så stora träd som möjligt eftersom de har bäst förutsättningar för att växa och samtidigt utsätts för mindre vandalisering. På Holmestrand Station får träden en bra start och extra skydd av trädskydden i obehandlat stål från vår Sahara-serie. Tillsammans med trädhålsgallren i samma serie gav de gröna utrymmena på stationen ett elegant utseende, vilket gör stationen till en trevlig plats att vänta på bussen eller passera på väg till tåget.  

Holmestrand Station är ett unikt projekt som har vunnit flera priser. Bland annat fick arkitekterna Betongtavlen för det – ett pris som varje år tilldelas ett byggprojekt i Norge som har använt betong på ett särskilt estetiskt, tekniskt och miljömässigt korrekt sätt. Stationen har dessutom vunnit en utmärkelse för sin vackra belysning.

År
Sted
Arkitekter
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre

Produkter som används

-
Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities