Creating liveable cities
INSPIRATION OCH NYHETER
Tack för att du anmält dig.
Om ett fel har inträffat, försök igen. Om det finns något vi kan göra, skriv till info@milford.dk. Tack.

Gröna stationer innebär livskvalitet och fler resenärer

Gröna stationerinnebär livskvalitet och fler resenärer

I en stad som Köpenhamn är S-tåg- och tunnelbanestationer inte bara stationer utan integrerade platser och områden i stadsrummet. Stationerna har givetvis ettpraktiskt syfte i form av infrastruktur. Men samtidigt har man ansträngt sig för att skapa inbjudande och behagliga stadsrum som människor uppskattar när de passerar genom dem eller uppehåller sig i dem.

Som centrala nav i den köpenhamnska infrastrukturen är det självklara platser att arbeta med för att öka livskvaliteten åt människorna som varje dag hoppar på ett tåg eller tunnelbanetåg.

Träd gör stationerna till inbjudande stadsrum

Det är viktigt att stationerna är attraktiva av flera skäl. För det första tyder allt på att fler människor använder sig av kollektiva transportmedel när stationerna är inbjudande. För det andra är stationerna vanligtvis det första som turister och andra besökare möter i våra städer. Därmed tjänar de även syftet att presentera våra städer på ett så trevligt och inbjudande sätt som möjligt. Utöver detta tillkommer de stora fördelarna med att skapa gröna och pulserande städer.

Träd är en av många lösningar som kan få stationer och stationsområden att bli levande stadsrum. Men att plantera träd är ofta förknippat med ett antal utmaningar. De ska kunna frodas och ha möjligheten att växa sig stora. Det ska vara enkelt för människor och tung trafik som t.ex. bussar att ta sig genom områdena. På grund av detta måste träden väljas ut och planteras med omsorg. Platshänsyn är anledningen till att man tidigare valde bort träd. Men med våra innovativa rotvänliga strukturella växtbäddar och växtceller är det möjligt att skapagröna stadsrum - utan att kompromissa med funktionaliteten.

Stora träd på begränsat utrymme med Stratacells

För att ge stationsträden de bästa möjliga förutsättningarna i den befästa miljön planterasde i våra Stratacells - en lösning som optimalt utnyttjar det begränsade utrymmet under ytan. Med hjälp av våra växtceller är det möjligt att plantera träd på platser som man tidigare hade valt bort på grund av platshänsyn. Stratacells finns i två modeller och den starkare kan rekommenderas för liknande projekt - den kan nämligen stå emot trycket och vibrationerna från tung trafik.

Vårt smarta tips

Det är en smart investering att plantera stora träd redan från början. Om man planterar alltför små träd tar det längre tid att komma igång och de blir vanligtvis mer utsatta för skadegörelse.

Läs mer om trädpå befästa ytor

Before After