Nørrebro, København

Guldberg Byplads

Rambøll

Stadsförnyelse i Nørrebro

Projektet Guldberg Byplads var en del av enstörre stadsförnyelse i Nørrebro, Köpenhamn. Projektet ritades avarkitektfirman Nord och Rambøll agerade konsult och landskapsarkitekt.

En av visionerna var att göra det säkrare förbarn att komma till och från de lokala skolorna Guldberg Skole ochSjællandsgade Skole. Samtidigt skulle platsen bli mer inbjudande för vila ochlek. Området stängdes därför för biltrafik och det restes en stor lekplats sombåde skulle vara tillgänglig för Guldberg Skolens barn samt fungera som allmänlekplats.

Utmaning och lösning

Rambøll ville skapa ett vackert och uniktstadsrum med många fantastiska detaljer. Förutom att ha använt många olikafärger och material i beläggningen, fanns det en mångfald av specialdesignadedetaljer. Bland annat designade Rambøll det helt unika markgallret. Med markgallretAdapta från Milford kan man nämligen själv utforma mönstret på gallret. Rambøllvalde för detta projekt att markgallret skulle ha ett motiv med löv ochkvistar.

Guldberg Byplads är ett projekt där det harvarit stor uppmärksamhet på detaljer och hos Milford är vi stolta över att hakunnat leverera material till projektet.

År
2011
Sted
Nørrebro, København
Arkitekter
Rambøll
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Københavns Kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities