Hamar

Vangsveien, Hamar

Statens Vegvesen og Rambøll

Stadsplanering med fokus på grönområden skapar en levande och trygg miljö som är nödvändig för människors välbefinnande. Vangsveien i Hamar i Norge är ett exempel på hur renoveringen av en betongväg har uppgraderats till en grön väg som har skapat liv i stadsrummet.  

Den gröna huvudvägen  

Vangsveien i Hamar som är huvudväg till stadens centrum var en trist betongväg som väldigt få promenerade eller cyklade på. Men en renovering av vägen 2014 har förändrat hur de boende i staden valde att använda gatan. Under renoveringen fokuserade landskapsarkitekterna på att göra trottoarerna och cykelvägarna bredare och skapa en så kallad ”green street” genom att plantera 110 nya träd och mer än 5 000 perenner.  

Just detta fokus har gjort att många nu föredrar att promenera på gatan, vilket bidrar till tryggheten då det är fler som väljer att ta den här vägen.

Trädtillväxt på längre sikt    

Den holistiska stadsplaneringen med människan i centrum är viktig för oss och vår ambition att skapa gröna städer där människor trivs. Det var därför nödvändigt att hitta en lösning där Vangsveiens träd kunde få optimala förhållanden för att växa så att de under längre tid kan skapa värde för dem som använder vägen.  

För att träden skulle få utrymme att växa installerade vi vårt stora rotvänliga bärlagersystem StrataCell™ och RootRain X2, vårt bevattnings- och ventilationssystem för träd. Kombinationen av våra två produkter ger träden möjlighet att växa i en okomprimerad rotzon, vilket gör att rotnätet blir större än det ursprungliga planteringshålet.


År
2014
Sted
Hamar
Arkitekter
Statens Vegvesen og Rambøll
Entreprenör
Akershusgartneren
Landskapsarkitekter
Bygherre
Statens Vegvesen

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities