Korsør

Solens Plads

Central plats i Korsør sammanbinder staden

Stadscentrumet i Korsør var uppdelat i två handelskvarter utan någon naturlig förbindelse mellan dem. Stadens evenemang ledde ofta till att besökarna samlades i ett av de två handelskvarteren. Kommunen ville istället se ett bättre flöde genom stadens gator och torg för att ge mer liv åt hela stadsbilden. Därför hade man under en lång tid önskat sig en bättre länk mellan Havnearkaderne och övriga handelsgator i Korsør.

En stor parkeringsplats mellan handelsgatorna och Havnearkaderne skulle genomgå en större renovering. Drömmen var ett mångfunktionellt område med plats för alla.

"Vi föreställde oss ett mångfunktionellt område med plats för personer av alla åldrar och från alla stadsdelar. Det skulle finnas utrymme för marknadsdagar, lek och fysiska aktiviteter. Utan att förlora fokuset kring stadens maritima historia." - Ole Lund Sørensen, stadsplaneringsarkitekt för Slagelse kommun.

Renoveringen

För att ge liv åt platsen, har man i dag monterat fitnessutrustning för äldre, lekplats, skatepark och mycket mer. Dessutom har man valt att skapa spännande effekter med hjälp av belysning och olika underlag. Exempelvis finns det färgad asfalt, gummibeläggningar och grusytor. Det har planterats ett flertal träd på platsen för att skapa en grön ram kring samvaron i staden.

Utmaningen och lösningen

Stadsträden skulle planteras på ett välbebyggt område och därför var det viktigt att de placerades i en strukturell växtbädd. Dessutom ville ByMUNCH i samarbete med kommunen använda dagvattnet som en resurs och bygga ut växtbäddarna med Milfords Klimatianpassning med träd-koncept. Med detta koncept leds regnvattnet till växtbäddarna för bevattning av träden och överflödigt vatten leds vidare till ledningsnätet.

På Solens Plads valde man att använda en vattenränna för att leda vattnet till växtbäddarna. Tillsammans med landskapsarkitekten, specialdesignade vi därför KerbCells som följde vattenrännans u-formade design. På så sätt optimerade vi inflödet av regnvatten till växtbäddarna, samtidigt som vi bevarade den generella utformningens raka linjer.

År
2017
Sted
Korsør
Arkitekter
Entreprenör
Fjerring A/S
Landskapsarkitekter
Bygherre
Slagelse Kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities