København

Havnegade

Sweco

Tidigare var Havnegade den plats från vilken färjorna till Malmö avgick från det gamla tullkontoret. När färjeförbindelsen stängde år 2002 fanns det en önskan att renovera gatan och skapa en mysig hamnmiljö. Önskan blev till verklighet när Havnegade öppnades år 2012 som en lång hamnpromenad med möjlighet att leka och hålla till. Den 450 meter långa och 8 meter breda promenaden är uppdelad i fem mindre områden, avskilda av små torg i ett mönster med ljusa och mörka granitplattor. Längs strandpromenaden planteras ekar och vid den gamla tullkammaren planteras buskar med flera stammar med underjordiska växtceller.

År
2011-2012
Sted
København
Arkitekter
Sweco
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Københavns Kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities