Uppsala

Östra Sala Backe

Edge of Landscape

Östra Sala Backe ska bli en ny, grön stadsmiljö i Uppsala i Sverige med nya parker, torg, bostäder och med känslan av ett levande stads- och handelscentrum. I samband med uppgradering av den befintliga miljön och nybyggnationer har det i planeringen inberäknats framtidssäkra lösningar för hantering av regnvatten. Genom ett innovativt förhållningssätt har regnvatten integrerats som en resurs för att vattna det stigande antalet växter och träd.

Gröna och blå klimatlösningar  

Med den nya stadsdelen ökar andelen asfalterade områden som utgör en utmaning vid stora skyfall. För att undvika detta har det från starten investerats i både gröna och blå klimatanpassningslösningar – det betyder här särskilt trädplantering och system för att hantera regnvatten.

Det finns anlagda gröna blomsterrabatter och planterade träd som fungerar som lokal hantering av regnvatten. På så sätt minskas belastningen på det lokala avloppssystemet, samtidigt som träd och växter får förbättrade växtförhållanden, eftersom regnvattnet återvinns för att vattna rabatterna.

För att göra plats för detta – både ovan och under jord – har Kent Fridell, som specialiserat sig på blå-grön-grå infrastruktur hos Edge, modifierat ytorna så de blir multifunktionella och ger plats för både regnvattenhantering och plantering

Innovativt dagvatten

Genom att ta bort 0-fraktionen från banvallens uppbyggnad har den ändrats till en slags högvattenreservoar som kan bibehålla stora mängder ytvatten. På detta sätt hjälper ytvattnet till med att återställa grundvattnet samtidigt som träden och vegetationen vattnas.

Den underjordiska dagvattenbassängen är formgiven med vårt Aquaton tunnelmagasin, som ligger längst ner på det luftiga gruslagret för att förhindra att magasinet täpps till och nedträngningen förhindras. Vid traditionell grusuppbyggnad ser man tyvärr ibland att magasinen täpps till. Men med ett Aquaton-system är det möjligt att rengöra magasinen så att hållbarheten och den totala livslängden förlängs, medan det ansamlade sedimentet inte hindrar regnvattnet från att tränga ned.

År
2017 - nu
Sted
Uppsala
Arkitekter
Edge of Landscape
Entreprenör
NCC
Landskapsarkitekter
Bygherre
Uppsala Kommun

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities