Aalborg

Musikkens Hus

Coop Himmelb(l)au

Musikkens Hus

Aalborgs nedlagda industrihamn fick 2014 ett spektakulärt landmärke och en ny plats.

ANSLUTNING MELLAN BEBYGGELSE OCH OMGIVNINGAR

Musikkens Hus är Aalborgs nya landmärke vid hamnfronten och omfattar bland annat konserthus och repetitionslokaler för Aalborg Symfoniorkester och Det Jyske Musikkonservatorium. Musikhuset ligger på Musikkens Plads vid Limfjorden i ett gammalt hamnområde vid Nordkraft och är ritat av den österrikiska arkitektfirman COOP HIMMELB(L)AU, som är internationellt erkänt för sina framåtblickande och mycket skulpturella designer.

Ett centralt element i projektet har varit att skapa ett sammanhang mellan huset och dess omgivningar samt att göra musikhuset till en del av ett attraktivt stadsområde. COOP Himmelb(l)au ritade därför också en masterplan och sedan en stadsrumsplan för området kring Musikkens Hus. Bl.a är en förgård etablerad krign Musikkens Hus samt en hamntrappa ner till Limfjorden som är en öppen mötesplats för alla besökare.

MILFORD LEVERER HELA PAKETET

Det är här i stadsområdet kring Musikkens Hus som Milford har bidragit med "hela paketet" för att etablera ett antal nya träd. Växtceller är placerade i alla växtbäddar för att säkerställa tillräckliga mängder okomprimerad jord under tungt belastade vägar och trottoarer. Avgörande för en framgångsrik tillväxt av nyetablerade stadsträd.

Rotbarriärer är etablerade eftersom beläggningar som asfalt och trottoarplattor är särskilt sårbara av högt löpande trädrötter - liksom underjordiska installationer av olika slag kan ta skada om rottillväxten inte styrs effektivt. Rotbarriärer används för att styra rottillväxten i önskad riktning så att trädet integreras i det tilldelade utrymmet utan att orsaka skador.

Ett bevattnings- och syresättningssystem har anslutits för att leverera vatten där rötterna är och inte i jordskiktet ovan. Dessutom ger den livsnödvändig ventilation för rötterna.

År
Sted
Aalborg
Arkitekter
Coop Himmelb(l)au
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Aalborg Kommune

Produkter som används

-
Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities