Köpenhamn, Danmark

Frederiks Brygge

Arkitema Architects

När vi bygger bostadsområden i storstäder finns det många utmaningar som måste lösas – från utformningen av bostäderna till utomhusområden och placering i landskapet. Frederiks Brygge ligger i Köpenhamns södra hamn intill den tungt trafikerade Vasbygade. Idag finns det över 600 bostäder som skapats för ett brett befolkningsurval, från barnfamiljer till ensamstående äldre. Vi hittar ett sammanhang i bland annat utomhusområdena, där fem gårdar med gemensamma hus och massor av grönska skapar livskvalitet och gemenskap.  

Nivåfritt tillträde till alla hem

Vid nybyggnation av bostäder föreskriver byggreglementet (BR18) ett nivåfritt tillträde, vilket är en förutsättning för att skapa ett mångsidigt bostadsområde. Samtidigt måste det också finnas 15 centimeter fri sockel för att minimera risken för bland annat fuktskador sockeln.  

För att uppfylla kraven och skapa kvalitetsbyggen har vi valt sockelrännan Canyon 2.0. Sockelrännan har justerbara konsoler och kan därför samtidigt uppfylla kravet på nivåfritt tillträde och fri sockel. Den justerbara konsolen sparar också tid på stöttning mot sockeln, särskilt om den är ojämn.

Flexibla grönområden  

Mängder av unga träd och växter har planterats i blomsterlådor, som bidrar till att skapa ett vackert uttryck mellan de nybyggda bostäderna i det drygt 80 000 m2 stora området. Med det flexibla kantsystemet har olika blomsterlådor med varierande höjd och uttryck skapats – från en diskret kant runt rabatterna längsmed stigen till upphöjda blomsterlådor med unga träd.

För att uppnå detta resultat har vår flexibla kantavgränsning Contrast Freestyle använts. Vi har levererat den med specialmått så att varken arkitekten eller trädgårdsmästarna varit tvungna att kompromissa med sina visioner.  

År
2013
Sted
Köpenhamn, Danmark
Arkitekter
Arkitema Architects
Entreprenör
Landskapsarkitekter
DesignGroup Architects,Arkitema Architects, Thing Brandt Landskab
Bygherre
Deas A/S

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities