København

8-Tallet

BIG

Naturen inbjuder till gemenskap

Den grundläggande tanken med byggnaden är att den ska bjuda in till gemenskap och hela huset kopplas samman i en ungefär en kilometerlång gångväg som sträcker sig längs fasaderna i en dubbel slinga upp till husets topp. Den stora innergården visas som ett stort rum och många små. Gården är byggd på flera nivåer och med olika typer av underlag, som består av material, textur och färgval som fungerar som rumsavdelare: Från det mjuka gräset går du över den hårda asfalten och därmed in i ett annat område och sedan vidare in till lekplatsens mjuka gummibeläggning. Stålkanter används mellan gårdens områden både för att avskilja och betona elementens mångfald och dessa har Milford levererat.

Scandinavian Green Roof Award

Byggnaden 8-TALLET har just givits den stora äran att bli antagen till MoMa, New York Museum of Modern Art, i dess permanenta konstutställning. Dessutom har 8-TALLET tidigare röstats fram som världens bästa bostadsbyggnad och fick år 2010 priset Scandinavian Green Roof Award.

År
2007-2010
Sted
København
Arkitekter
BIG
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities