Malmö, Sverige

Rälsplatsen

Ett outnyttjat område norr om Malmös centralstation har omvandlats till ett vackert grönområde där stadens pendlare och invånare kan umgås och njuta av en lugn stund.

Kommunen hade som mål att skapa en stadsmiljö som skulle vara populär och välbesökt. Vägen dit gick genom mycket och varierad grönska med träd och buskar i upphöjda planteringslådor med integrerade bänkar och sittplatser. Över torget går en nyanlagd cykelväg och en trottoar som i de gröna omgivningarna ger en trevligare tur, både till fots och med cykel.

Specialdesignade blomlådor och bänkar

För att uppnå kommunens mål om att skapa en attraktiv och grön stadsmiljö fick blomlådor spela en särskild roll i projektet. De har utvecklats och utformats i nära samarbete mellan Sweco och oss för att gemensamt undersöka hur vi skulle kunna skapa den bästa lösningen.

Som en del av samarbetet har vi bland annat utvecklat 3D-visualiseringar av strukturen som gjorde det möjligt för landskapsarkitekterna att fatta bättre beslut om den slutgiltiga utformningen. I 3D-modellen var det möjligt att testa olika kombinationer av material innan det slutgiltiga beslutet fattades.

Flexibel kantavgränsning och välkomnande blomlådor

För att förverkliga designen har vi använt vår Contrast Freestyle kantavgränsning som med sin stora flexibilitet är ett självklart val för att skapa blomlådor i staden. De är gjorda av cortenstål och har integrerade bänkar.

Med Contrast Freestyle ligger alla designval hos arkitekten. De enskilda elementen kan alltid anpassas till de enskilda projekten. Detta har möjliggjort att kanterna här på Rälsplatsen varierar i höjd, och skapar ett dynamiskt uttryck hos den nya, gröna platsen.

År
Juni 2020
Sted
Malmö, Sverige
Arkitekter
Entreprenör
VBA
Landskapsarkitekter
Sweco Sweden
Bygherre
Malmö Stad

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities