Köpenhamn

Frihedsmuseet

Lundgaard & Tranberg

Städernas parker och grönområden är ofta andningshål för dem som bor där, samtidigt som deras estetiska uttryck skapar liv i stadsrummet. I Churchill Park i Köpenhamn finner vi det nybyggda Frihedsmuseum i material som harmonierar med den omgivande naturen.

Historiskt museum omgivet av natur   

År 2013 utsattes Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 till 1945, även kallat Frihedsmuseet, för en våldsam brand som slutade med att byggnaden brann ned. Men efter sju år kan man återigen besöka museet och uppleva dansk kulturhistoria. Den nya byggnaden är oval och byggd av mörka naturmaterial som betong, trä och metall. Speciellt för Frihedsmuseet är att själva utställningshallen ligger under jord, och våningen vid ingången bara är en cafeteria.   

Naturen är central för museets arkitektoniska stil. Därför har man också planterat träd som ramar in museet och parken. För Lars Hegnet, som är landskapsarkitekt hos Julie Kierkegaard och har arbetat med projektet, har planteringen av träd vid Frihedsmuseet varit helt avgörande för förankringen av platsen och den nya museibyggnaden:  

”Träden är mycket viktiga och bidrar till att skapa en övergång mellan parken och staden. Träden läker ett lite slitet hörn av Churchillparken och ger massor av frodighet och volym tillbaka till staden och gatubilden”, berättar han.  

Träd som kan leva i flera generationer   

För att flera generationers museibesökare ska kunna uppleva den vackra parken runt Frihedsmuseet har det varit viktigt att plantera träden under helt optimala tillväxtförhållanden. Och det övervägandet är viktigt eftersom den underjordiska utställningshallen tar mycket plats, vilket kan påverka jorden som träden växer i.    

Därför är träden planterade i vårt rotvänliga bärlagersystem, StrataCell™ i kombination med ventilationssystemet RootRain och rotbarriären ReRoot. Kombinationen av de tre systemen gör att träden kan växa i en optimal rotzon, där syre och vatten tillförs till hela rotsystemet, samtidigt som rötterna växer i de rätta områdena. På så sätt får träden de bästa tillväxtförhållandena och kan växa utan att rötterna förstör parkens yta. 

År
2017-19
Sted
Köpenhamn
Arkitekter
Lundgaard & Tranberg
Entreprenör
Optimus
Landskapsarkitekter
Julie Kierkegaard
Bygherre
Nationalmuseet

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities