Oslo

Bankplassen, Oslo

Dronninga Landskab

Klimatförändringar påverkar i allt högre grad människors liv och man uppskattar att en av fem städer kommer att möta stora utmaningar under de närmaste 30 åren. För att stoppa den utvecklingen helt måste världens ledare genomföra kraftfulla åtgärder men de lokala kommunerna kan också bidra till att förhindra klimatförändringar genom att plantera träd på ett strategiskt sätt.

Uppgradering av torget

Bankplassen i Oslo har en lång historia, och nu är det över 200 år sedan det gamla torget renoverades. Under hela processen har landskapsarkitekterna sett till att bevara områdets ursprungliga uttryck med den centrala fontänen framför Nasjonalmuseet och lade samtidigt till bänkar, rabatter och träd som besökarna kan njuta av. I området finns flera populära kaféer och restauranger med sittplatser utomhus som gästerna utnyttjar i allt större grad sedan torget renoverades.  

Storstäder påverkar klimatförändringar  

Större städer står för två tredjedelar av världens energikonsumtion och 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Städernas miljöpåverkan är en viktig del av anledningen till att forskarna räknar med temperaturökningar i stadsområden i Europa – 3,5 °C på sommaren och 4,5 °C under vintermånaderna fram till 2050. Därför är det viktigt att kommunerna gör en strategi för att minska utsläppen av koldioxid och växthusgaser och förbättra luftkvaliteten i storstäderna.‍

Träd minskar temperaturen i städer

Det finns många fördelar med att plantera träd i stadsrummet på ett strategiskt sätt. Fullvuxna träd som har placerats korrekt runt en byggnad kan minska behovet av luftkonditionering med upp till 30 procent och värmeförbrukningen med 20–50 procent på vintern. Dessutom kan stora träd absorbera upp till 150 kg koldioxid om året och samtidigt filtrera luften från föroreningar och andra partiklar som kväve och kolmonoxid. Forskare estimerar att strategisk trädplantering kan sänka temperaturen i städerna med två till åtta grader dels genom fotosyntesen men också genom att skapa skugga.

Träd som växer under flera generationer

En anledning till att torget i Oslo behövde renoveras var att områdets hårda yta gjorde att träden inte trivdes. Planteringshålen var små och gav inte rötterna utrymme att utveckla sig samtidigt som den hårda ytan påverkade syrehalten i jorden negativt. Problemet löstes med vårt rotvänliga bärlagersystem StrataCell och Rootrain som är vårt bevattnings- och ventilationssystem för träd. Kombinationen av de två systemen ger träden de bästa förutsättningarna för att kunna växa i flera generationer eftersom de ser till att träden har tillräckligt med utrymme, okomprimerad jord och vattentillförsel. Torgets träd kommer om några år att bidra till en bättre luftkvalitet i Oslo under årtionden och kanske århundraden.

År
2016-2017
Sted
Oslo
Arkitekter
Dronninga Landskab
Entreprenör
Landskapsarkitekter
Bygherre
Oslo Kommune

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities