Köpenhamn, Danmark

Kongens Nytorv

COWI A/S

Eftersom tunnelbanestationen vid Kongens Nytorv i Köpenhamn invigdes 2003, har 23 700 dagliga passagerare antingen gått på eller av på det historiska torget i centrala Köpenhamn. Dessutom tillkommer de många köpenhamnare och turister som njuter av en solig dag i Nyhavn eller bara tar en promenad i innerstaden. Sedan 2019 har de kunnat njuta av den nya och uppdaterade platsen med 80 kejsarlindar som omger den majestätiska ryttarstatyn av Christian V.

Platsen har alltid haft ”Krinsen” – en trädcirkel – som skapar gröna och imponerande stadsmiljöer. Men eftersom de tidigare almarna drabbades av almsjukan har de idag ersätts av lindar – dock efter mycket specifika instruktioner för att säkerställa att träden bevarar det historiska värdet och bibehåller samma vackra utseende.

Stratacell ersätter gartnermakadam  

De ursprungliga almarna planterades i gartnermakadam, den speciella blandning av jord och sten som kan användas för trädplantering i stadsområden. Men för att ge de nya träden de bästa odlingsförhållandena ersattes det av hela 15 000 Stratacells, bärlagerceller, som säkerställer trädens rötter optimala förhållanden och stora mängder okomprimerad jord. De 15 000 Stratacellerna täcker en yta på cirka 925 m2.  

Stratacells är ett avancerat bärlagersystem för planteringshål, som är särskilt lämpliga i städer, takträdgårdar eller platser med hög belastning där det är ont om plats under beläggningen. Det finns också underjordiska bevattningssystem installerade som säkerställer att träden får tillräckligt med vatten – även under mer torra perioder under året.  

Särskilda historiska krav  

Den nya platsen förvandlades till följd av utgrävningar i samband med etableringen av den nya tunnelbanan. Och det är långt ifrån en enkel uppgift att återställa en så ikonisk stadsmiljö som Kongens Nytorv, där det är viktigt att ta hänsyn till de historiska förhållandena. Det gäller bl.a. utformningen av träden, som blev en mycket speciell uppgift för Birkholm plantage där träden tillfälligt planterades och vårdades tills platsen blev anlagd.

Men det gäller också att själva planteringshålen som skulle utformas i en särskild form som krävde särskilda egenskaper av projektets entreprenör, Barslund. För oss var det en mycket speciell – och särskilt spännande uppgift – att i nära samarbete med COWI och Köpenhamns kommun säkerställa ”Krinsens” historiska värde.

År
2018-2019
Sted
Köpenhamn, Danmark
Arkitekter
COWI A/S
Entreprenör
Barslund A/S
Landskapsarkitekter
Bygherre
Metroselskabet & Hovedstadens Letbane

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities