Aalborg, Danmark

BRT aalborg

COWI

Den nya busslinjen i Aalborg ger pendlare, gäster och invånare en grönare stad med massor av träd och bättre infrastruktur. Genom att använda Milfords innovativa designlösningar får träden de bästa växtförutsättningarna medan specialdesignade trädhålsgaller ger en vacker lösning som smälter in i omgivningen.  

Kollektivtrafiken har svårt att hålla jämna steg med det behov som finns i Aalborg. Och framtidsutsikterna pekar på att trenden bara kommer att förstärkas. Det är redan ett högt tryck på både kollektivtrafiken och biltrafiken samtidigt som staden utvecklas i ett konstant tempo.

Lösningen är en ny busslinje, Plusbus, som man har arbetat med sedan 2019. På linjen kommer man att ha en så kallad BRT, Bus Rapid Transit. Det speciella med BRT är att bussen har en egen dedikerad vägbana, den har första prioritet vid trafikljus, banan är jämn och utan stötar och hål och har snabb och jämn av- och påstigning och bekväma, bullerfria fordon som rymmer 150 till 200 passagerare.

Plusbus trafikerar en 12 kilometer lång sträcka från kapplöpningsbanan genom centrum till Aalborgs universitetssjukhus.

Hållbar stadsutveckling med lösningar i återvunnen plast

En viktig del av visionen för den nya busslinjen är att funktionalitet, hållbarhet och stadsutveckling måste gå hand i hand. Man måste skapa utrymme för träd och annan växtlighet längs rutten och särskilt vid de tio hållplatsramperna.  

För att ge de nya träden bästa möjliga förutsättningar var det viktigt för COWI och Aarhus kommun att skapa utrymme för rottillväxten under trottoarer och gator så att trädtillväxten inte hämmas. Valet föll på StrataCell – ett avancerat bärlagersystem för planteringshål. Lösningen är idealisk för förhållanden med hög belastning och ont om utrymme. I ett modernt byggprojekt där hållbarheten är avgörande är det en självklarhet att Milfords lösning består av återvunnen plast och därmed har minimal belastning på miljön. Detta syfte är en grundläggande värdering för oss på Milford. Läs mer om Milfords mission om 100 % återvinningsbar plast.

Vacker miljö med specialdesignat galler runt trädet

Förutom att leverera lösningar under jord som säkerställer trädens förhållanden har vi också tillhandahållit lösningar för de många trädhålsgaller som kommer att ligga längs den nya rutten. De är en viktig del av det slutliga visuella uttrycket av rutten, stationerna och den omkringliggande miljön. Gallren utformades i samarbete med Aalborgs kommun och man fick fram en unik design som passar med valet av beläggning.    

Den nya rutten planeras att färdigställas 2023, och det färdiga projektet kommer inte bara att vara en del av lösningen på problemet med ökad trafik utan kommer också att binda samman Aalborgs stadsdelar. Samtidigt bidrar lösningen med fler träd i staden till glädje för de många pendlarna som dagligen kommer att använda Plusbus och de som bor nära rutten, stationer och kringliggande platser.

År
Sted
Aalborg, Danmark
Arkitekter
COWI
Entreprenör
Barslund
Landskapsarkitekter
Bygherre
Aalborg Kommun

Produkter som används

Before After

Udvalgte cases

Creating liveable cities